Tyla prabyla...

Algimantas Pileckis

Tyla prabyla... – pirmoji Algimanto Pileckio knyga. Joje sudėti nuoširdūs posmai, pamąstymai iš betarpiško ryšio su gamta ir dvasiniu pasauliu. Skaitytojas čia ras eilių lietuviškam gimtinės grožiui, kampelį į vaiko širdį, sušvitusias svajones, gyvenimo prasmės ieškojimus, išreikštą padėką artimiesiems. Autoriui nesvetimas humoro jausmas, žemaitiška kūryba, liaudiški mažybiniai žodeliai, siekimas pasidalinti gerąja būties energija.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Viršelis Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“