Su Lietuva širdy...

Joana Perednienė

Knygoje ,,Su Lietuva širdy...“ sudėti tremtinės Birutės Gailiūnaitės-Banaitienės, kilusios iš daugiavaikės Kosto ir Salomėjos Gailiūnų šeimos, atsiminimai apie gyvenimą toli nuo gimtinės amžino įžalo žemėje Irkutsko sr. Tulunsko r. Gadalėjaus kaime. Daug kalbama ir apie meilę Tėvynei, tikėjimą ir viltį, jog ateis laikas, ir šeima vėl gyvens Tėvynėje – Lietuvoje.
Knygoje ne vienas puslapis skirtas ir kaimynams – kovotojams už Lietuvos Nepriklausomybę, pasakojami jų likimai. Knygoje daug nuotraukų iš praeities ir šiandieninio gyvenimo.
Knyga tinkama visiems, ypač jaunimui, kuris užaugo nematęs tremčių baisumų, kuriam yra sunku patikėti, kad tai buvo...

Redagavo Jonas Laurinavičius
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“