Skausmo lyra

Antanas Gruzinskas

Knygoje „Skausmo lyra“ autorius eilėraščiuose tarsi istorijos metraštyje parodo to laikmečio dvasioje brendusio, giliai mąstančio patrioto išgyvenimus okupuotoje Lietuvoje. Apverkdamas sunkią tėvynės, jos ištremtų ir paniekintų dukrų bei sūnų dalią, primestos okupantų „moralės“ įsigalėjimą beteisėje visuomenėje, autorius parodo okupacijos baisumą, visuotinį melą, dviveidiškumą, prisitaikėliškumą bei dalies visuomenės degradaciją, bet tuo pačiu šventai tiki brangios gimtosios šalies šviesia ateitimi.
Kūryboje atsispindi ir jaunuolio tyros meilės jausmai, meilė motinai, tėvui, mylimai merginai, besąlyginė pagarba moterims.
Eilėraščiai išsiskiria ne tik giliais išgyvenimais, pastebėjimais, bet ir – žinant, koks tai buvo laikmetis – nepaprasta autoriaus drąsa, begaliniu tikėjimu bei įžvalgomis.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“