Kelionė, prasidėjusi nepaprastai gražią gegužės naktį...

Genovaitė Kulikauskienė

Knygos autorė siekė apglėbti savo prosenelių, senelių, tėvelių likimus sunkiame gyvenimo kelyje, savo bei kitų artimųjų tremtyje ir sugrįžus iš jos. Su visom šaknim, su skauduliais, su šviesuliais, su Tikėjimo viltim, su amžinosiomis dvasios vertybėmis, jų ieškojimais skaudžiais, nežinomais keliais.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“