Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Žemiau rasite sąrašą knygų, prie kurių gimimo prisidėjo Printėja, vienas spausdinome ir įrišome, kitoms rengėme ir maketus, trečiąsias pagaminome „nuo... iki...“.

Printėja – tai spaustuvė ir leidykla. Nekonkuruojame su kitomis leidyklomis, nes neužsiimame knygų platinimu, atvirkščiai, gana artimai bendradarbiaujame, nes galime pagelbėti bet kurioje knygos leidybos stadijoje: užregistruoti leidybines teises, surinkti tekstą, atlikti jo korektūrą ir redagavimą, nuskanuoti nuotraukas ir iliustracijas, sukurti leidinio dizainą, parengti kompiuterinį maketą, atspausdinti ir įrišti knygas.

Norėdami įsigyti kurį nors leidinį – susisiekite su mumis, perduosim Jūsų kontaktus autoriams, tikimės, taip bent truputėlį prisidėsime prie Jų žodžio sklaidos.

Algimantas Pileckis

Tyla prabyla... – pirmoji Algimanto Pileckio knyga. Joje sudėti nuoširdūs posmai, pamąstymai iš betarpiško ryšio su gamta ir dvasiniu pasauliu. Skaitytojas čia ras eilių lietuviškam gimtinės grožiui, kampelį į vaiko širdį, sušvitusias svajones, gyvenimo prasmės ieškojimus, išreikštą padėką artimiesiems. Autoriui nesvetimas humoro jausmas, žemaitiška kūryba, liaudiški mažybiniai žodeliai, siekimas pasidalinti gerąja būties energija.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Viršelis Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vilija Dobrovolskienė
Jurgita Chmieliauskienė

Tai šeštasis Elektrėnų sav. literatų klubo „Strėva“ almanachas. Jame spausdinama naujausia klubo narių kūryba. Autorių kolektyvas, švęsdamas klubo veiklos penkiolikos metų jubiliejų, savo kūryboje prabyla apie taurius jausmus, apie tėvynę, prisimena praėjusius laikus, savo jaunystę.

Sudarė ir redagavo: Vilija Dobrovolskienė
Jurgita Chmieliauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Šulskis

Mirtis išskiria negrįžtamai, tačiau meilė lieka, kad ir kaip sunku būtų be savo žmogaus tuščiuose namuose. Lieka guodžiantys bendros būties prisiminimai, ir tenka taip gyventi, nes gyvenimas aplinkui tęsiasi.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Rita Kačiarauskaitė-Kovaliūnienė

Tai pirmoji Ritos Kačiarauskaitės-Kovaliūnienės poezijos knyga. Kūryba apima gana didelį laiko tarpą – nuo mokyklos laikų iki dabartinio laikmečio. Per tą laiką būta įvairių patirčių – ir studijų metai, ir tarybinio gyvenimo rutina, ir emocijos, keliaujant, švenčiant, stebint gyvenimą. Daug nuoširdžių eilių Rita skiria artimiems žmonės, giminių jubiliejams, asmeninėms šventėms.

Redagavo Vilija Dobrovolskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Kazimira Akulevičiūtė-Drūtienė

Šioje knygoje, kaip ir visoje autorės kūryboje, apsvarstoma daugybė aktualių šio laikmečio realijų, ypač moraliniu aspektu. Gvildenamos amžinosios gėrio ir blogio sambūvio temos ir žmogaus galimybė pasirinkti, kuriuo keliu eiti, ir vis dėlto paliekama laikui pačiam įvertinti, kas buvo teisus. Tai penktoji autorės knyga.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Valentina Šereikienė, Vincentas Tamošauskas

Tai pirmoji serijos LIETUVOS KAPUCINAI knyga. Joje pasakojama apie Tėvą Roką (Kazimierą Macelį), vieną iš šviesiausių kapucinų Lietuvoje. Prisiminimais apie Tėvą Roką dalijasi jį pažinojusieji, taip pat pateikiama daug su jo veikla susijusios iš įvairių šaltinių surinktos medžiagos. Knyga iliustruota nuotraukomis iš kapucinų archyvo.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka

Šioje knygoje publikuojami dviejų tauragiškių rankraščiai, saugomi Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje. Fenomenalia atmintimi bei pasakotojos talentu apdovanota Sofija Kovalčiukienė (1917–2011) aprašė ne tik savo vaikystės bei jaunystės kaimus – Požerūnus ir Ceikiškes (Tauragės r.), jų žmones bei papročius, bet ir supažindino su tarpukario, karo bei pokario laikotarpio Tauragės krašto istorija. Iš Juozapo Mačiulio (1885–1962) užrašytų prisiminimų galime sužinoti apie paprastų žmonių gyvenimą nuo 1909 metų iki kolektyvizacijos pradžios. Atsiminimų autorius aprašo savo emigraciją į Ameriką, šeimos bei ūkio kūrimą, karo baisumus bei kolektyvizacijos pradžią.

Redagavo: Birutė Lukoševičienė, Vaiva Keserauskaitė, Meilutė Parnarauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Aldona Mankutė-Kursevičienė

Aldonos Mankutės-Kursevičienės „Sniegenos radinys“ – ketvirtoji eilėraščių knygelė vaikams. Anksčiau išleistos: „Paukštelių keliai“ (2007), „Miško šventė“ (2007), „Ąžuolų nerimas“ (2009). „Sniegenos radinys“ – reikšminga knygeė pradinių klasių mokiniams, papildanti mokomąją programą keliais aspektais: ji tinka tiek gamtos pažinimo pamokoms, tiek užklasiniams renginiams.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Bronė Juškaitė

Trečiąją autorės knygą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje daugiausia 1978 m. eilėraščiai, antrojoje – 2011–2012 m. eilėraščiai. Jaunatvišką skaidrumą, drovumą, romantiką pakeitė gilūs apmąstymai, savianalizės, kasdienybių šiurkštumai, visokie nusivylimai, dvasinės kančios.

Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 118
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

„Versmės“ gimnazija

Ši knyga – tai pasakojimas apie Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos istoriją ir dabartį. Gimnazijos bendruomenė parėmė direktoriaus Egidijaus Kontrimo idėją įamžinti užmarštin grimztančius svarbius mokyklos kūrimosi įvykius, kaitos etapus, pasidžiaugti pasiekimais, pagerbti Mokytoją ir Mokinį – kuriantį, siekiantį žinių ir pergalių. Knyga skirta „Versmės“ gimnazijos 30-mečio jubiliejui.

Leidinyje panaudotos
Ignės Adomavičiūtės, Mariaus Kavaliausko,
Jūratės Levickienės, Brigitos Pruskaitės,
Eimanto Raulinaičio, Dovilės Sadauskienės,
Džiuginto Telinskio, Henriko Vaišvilos
ir kitų gimnazijos bendruomenės narių nuotraukos
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“