Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Žemiau rasite sąrašą knygų, prie kurių gimimo prisidėjo Printėja, vienas spausdinome ir įrišome, kitoms rengėme ir maketus, trečiąsias pagaminome „nuo... iki...“.

Printėja – tai spaustuvė ir leidykla. Nekonkuruojame su kitomis leidyklomis, nes neužsiimame knygų platinimu, atvirkščiai, gana artimai bendradarbiaujame, nes galime pagelbėti bet kurioje knygos leidybos stadijoje: užregistruoti leidybines teises, surinkti tekstą, atlikti jo korektūrą ir redagavimą, nuskanuoti nuotraukas ir iliustracijas, sukurti leidinio dizainą, parengti kompiuterinį maketą, atspausdinti ir įrišti knygas.

Norėdami įsigyti kurį nors leidinį – susisiekite su mumis, perduosim Jūsų kontaktus autoriams, tikimės, taip bent truputėlį prisidėsime prie Jų žodžio sklaidos.

Vytautas Krupoviesas

Knyga apie knygnešį Praną Zykų. Gal ši kukli knygelė padės dabar jau daug kam abejingiems žmonėms suprasti, kokį erškėčiuotą ir dygliuotą kelią reikėjo nueiti tiems, kas kovojo už lietuvišką raštą ir žodį, už lietuvišką mokyklą, kurių kuklus asmeninis indėlis bendrai sudėjus ir atkūrė Lietuvos valstybę.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Natalija Kocienė
Rita Dzedulionienė
Gina Erlickienė

Knyga apie projektą. Projekto tikslas: Mokiniai susipažins su šalimis ir savo vardų reikšmėmis, išsirinks savo vardo raidę ir ieškos šalių, kurių pavadinimas prasideda ta raide, taip pat jie sukurs frazę ir ieškos informacijos apie tas šalis, tada ta informacija pasidalins su kitais, saugos kultūrinį paveldą, suras kultūrinius panašumus.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Valentina Šereikienė

Ši knyga tęsia „Tėvo Stanislovo saulės“ teminę liniją. Kapucinai pasižymėjo/pasižymi gebėjimu „auginti sielas“ dvasinio tobulėjimo linkme. Iš čia ir knygos „Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą“ pavadinimas. Tai knyga apie gyvenimą, tikėjimą, istoriją, sveikatą; amžiaus pokyčius. Sveikata apibrėžiama kaip harmonija tarp kūno, sielos ir dvasios: tai kertinis Tėvo Stanislovo sielovados akmuo.
Tėvas Stanislovas sakė: tai buvo pats pirmasis pamokslas Evangelijoje, kuomet Jėzus sustabdė verkiančią motiną, lydinčią savo vaiką, pasakė jai „Neverk!“ Kiekvieno iš mūsų užduotis – sustabdyti susisielojusi žmogų ir pasakyti: „Neverk!“

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Aldona Reutaitė-Volodkienė

Eilėraščiai

Redagavo Vilija Dobrovolskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vanda Kirstukienė

Autorė nuoširdžiai dėkoja savo artimiesiems, bendradarbiams, bičiuliams, kurie skatino kūrybinius sumanymus, o taip pat visiems leidyklos darbuotojams, padėjusiems parengti knygelę spaudai.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Petras Žemkauskas

Geriausi žmogaus draugai – tai šuo, knyga ir arklys (Jurgis Gimberis, „Žinios trumpai“
Geriausias mano draugas – tai katinas Kicius, o jo geriausias draugas – aš. (Šio kūrinio herojus Anicetas)

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Joana Perednienė

Knygoje ,,Mackonių sodžiaus ąžuolas“ aprašomas Mykolo Kručo, kilusio iš Mackonių kaimo (Panevėžio r.) aktyvus gyvenimas. Mykolas – žmogus, įrodęs, jog kurtumas ne – kliūtis, tai tik kitas gyvenimo etapas. Šmaikštus, energingas, tolerantiškas senjoras, mylimas poetas, daininkas, šokėjas, muzikantas, Glauniausias pasakorius, visų vadinamas tiesiog ,,Dėde Mykolu“.
Mykolas – šviesios sielos asmenybė, pavyzdys, kaip būnant neįgaliu ne dejuoti, o gyventi pilnavertį gyvenimą.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Kauno regiono plėtros agentūra

Informacinis leidinys apie Kauno rajoną

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacinis leidinys prieglobsčio gavėjams apie integraciją Lietuvoje

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narių kūrybos almanachas

Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ knyga „Dvidešimtmečio kelias“ leidžiama vykdant projektą „Kiek nužingsniuota per dvidešimt metų“, skirtą klubo veiklos dvidešimtmečiui. Projektas finansuojamas iš Tauragės rajono savivaldybės visuomeninių organizacijų rėmimo programos.

Redagavo Eugenijus Šaltis
Sudarė Lina Astrauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“