Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Žemiau rasite sąrašą knygų, prie kurių gimimo prisidėjo Printėja, vienas spausdinome ir įrišome, kitoms rengėme ir maketus, trečiąsias pagaminome „nuo... iki...“.

Printėja – tai spaustuvė ir leidykla. Nekonkuruojame su kitomis leidyklomis, nes neužsiimame knygų platinimu, atvirkščiai, gana artimai bendradarbiaujame, nes galime pagelbėti bet kurioje knygos leidybos stadijoje: užregistruoti leidybines teises, surinkti tekstą, atlikti jo korektūrą ir redagavimą, nuskanuoti nuotraukas ir iliustracijas, sukurti leidinio dizainą, parengti kompiuterinį maketą, atspausdinti ir įrišti knygas.

Norėdami įsigyti kurį nors leidinį – susisiekite su mumis, perduosim Jūsų kontaktus autoriams, tikimės, taip bent truputėlį prisidėsime prie Jų žodžio sklaidos.

Algimantas Pileckis

Tyla prabyla... – pirmoji Algimanto Pileckio knyga. Joje sudėti nuoširdūs posmai, pamąstymai iš betarpiško ryšio su gamta ir dvasiniu pasauliu. Skaitytojas čia ras eilių lietuviškam gimtinės grožiui, kampelį į vaiko širdį, sušvitusias svajones, gyvenimo prasmės ieškojimus, išreikštą padėką artimiesiems. Autoriui nesvetimas humoro jausmas, žemaitiška kūryba, liaudiški mažybiniai žodeliai, siekimas pasidalinti gerąja būties energija.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Viršelis Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vladas Daukantas

I aštonta sava kūrības knīnga autuorios sudiejė žemaitėškus eilieraštius, pasakietės, vėsuokius nutėkėmus, papuorėnėmus so meilė tam kraštou, kor švėta anuo gīvenėma dėinas dā pri žibalėnės lėmpas.

Sudarymas, redagavimas Janinos Butnorienės
Paruošta spaudai pagal Sediškių tarmę Žemaičių tarmės konsultantas Aurelijus Butnorius
Viršelis ir nuotraukos Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Justina Lesytė-Kateivienė

Knygelėje sudėti eilėraštukai apie laukinius ir naminius gyvūnus, jų linksmus nuotykius, akimirkas gamtoje, kad mažieji skaitytojai lavintų vaizduotę ir atmintį.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Šneideraitytė-Šenbornienė,
Vedutė Eliutė

Šioje – jau trečioje – autorės kūrybos eilėraščių knygelėje rasite nubėgusių dienų džiaugsmus, svajones, nerimą ir viltį, meilę žmogui, gamtai ir nesulaikomai lekiantį laiką į nežinią.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Stefanija Meškytė-Murauskienė

Tai pirmoji jurbarkietės Stefanijos Meškytės-Murauskienės eilių knyga, kurioje pulsuoja meilė Dievui, Tėvynei, Žmogui, Gamtai. Poetės eilėraščiuose ir kilnus žmogiškumas, ir tikėjimas, ir jausmų audra, jauki gyvenimo šiluma.

Viršelio bendraautorės Livija Murauskaitė ir Stefanija Meškytė-Murauskienė
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Ubiškių Banga

Knyga skirta Ubiškių Bangos (Bangos Jakubauskaitės-Podinskienės) atminimui. Į ją surinkta visa autorės kūryba: eilėraščiai, eiliuoti ir proziniai padavimai, mintys apie aktualijas. Knyga iliustruota nuotraukomis iš asmeninių albumų.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Knygoje žurnalisto, tautotyrininko Jono Laurinavičiaus atsakymai į Dusmenų (Trakų r.) krašto metraštininkės Onutės Trepuilaitės-Virginavičienės klausimus. Du interviu – „Istorinė vyžotų knygnešių dalia“ ir „Per Sibiro gūdumas – su Lietuva širdy“ – buvo spausdinti laikraštyje „Trakų žemė“, kiti niekur nepublikuoti. Knygoje pasakojama apie Dusmenų kraštą ir jo apylinkes, iškilius žmones, rūstų pokarį, taip pat kai kas iš šiandieninio gyvenimo. Gausiai iliustruota nuotraukomis.

Parengė Onutė Trepuilaitė-Virginavičienė
Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 117
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Sudarytoja Zita Sinkevičienė

Trečiojoje šios knygos dalyje aprašoma Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklų istorija, bibliotekos darbuotojai, jos struktūra, kūrybinio skaitymo skatinimo ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimas Viešojoje bibliotekoje, etninės kultūros veiklos aspektai ir sklaida, bibliotekos įvaizdžio formavimas, ryšiai su visuomene, kraštotyrinė veikla, knygų leidyba Viešojoje bibliotekoje, projektai „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“, projektas „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“, bendradarbiavimas su rajoniniu laikraščiu „Vienybė“, iškilių asmenybių ir kolektyvų jubiliejai, nominacijos, apdovanojimai.

Sudarytoja Zita SINKEVIČIENĖ
Redaktorius Vladas BURAGAS
Knyga išleista Akmenės rajono savivaldybės lėšomis
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Irena Jokubauskienė

Šioje knygelėje aprašytas gimto kaimo grožis, žmonių nuoširdumas. Daug eilių apie meilę, jaunystės svajones, prisiminimai apie motiną, šeimos narius ir gimtinės takelį, vedantį į namus.

Redagavo Juozapas Mickevičius
Iliustracijos Vandos Dūdienės
Maketavo, išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Eugenija Rudžionienė

Sovietiniais metais buvo sulyginti su žeme keturi Raseinių rajono kaimai: Pigainiai, Daujotai, Daujotėliai, Paliepiukai. Jų vietoje išdygo kariniai objektai. Autorė su graudžiu liūdesiu išgyvena gimtinės netektį, jos poetiška siela išsilieja vaikystės ir jaunystės prisiminimais.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“