ECVET – geografiniam mobilumui

Švietimo mainų paramos fondas

II-oji ECVET vartotojo vadovo dalis

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“