Tyli kaip viesulas

Bronė Juškaitė

Trečiąją autorės knygą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje daugiausia 1978 m. eilėraščiai, antrojoje – 2011–2012 m. eilėraščiai. Jaunatvišką skaidrumą, drovumą, romantiką pakeitė gilūs apmąstymai, savianalizės, kasdienybių šiurkštumai, visokie nusivylimai, dvasinės kančios.

Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 118
Leido ir spausdino UAB „Printėja“