Sniegenos radinys

Aldona Mankutė-Kursevičienė

Aldonos Mankutės-Kursevičienės „Sniegenos radinys“ – ketvirtoji eilėraščių knygelė vaikams. Anksčiau išleistos: „Paukštelių keliai“ (2007), „Miško šventė“ (2007), „Ąžuolų nerimas“ (2009). „Sniegenos radinys“ – reikšminga knygeė pradinių klasių mokiniams, papildanti mokomąją programą keliais aspektais: ji tinka tiek gamtos pažinimo pamokoms, tiek užklasiniams renginiams.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“