Tėvo Roko paslaptis

Valentina Šereikienė, Vincentas Tamošauskas

Tai pirmoji serijos LIETUVOS KAPUCINAI knyga. Joje pasakojama apie Tėvą Roką (Kazimierą Macelį), vieną iš šviesiausių kapucinų Lietuvoje. Prisiminimais apie Tėvą Roką dalijasi jį pažinojusieji, taip pat pateikiama daug su jo veikla susijusios iš įvairių šaltinių surinktos medžiagos. Knyga iliustruota nuotraukomis iš kapucinų archyvo.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“