Po tėviškės skliautais

Kazimira Akulevičiūtė-Drūtienė

Šioje knygoje, kaip ir visoje autorės kūryboje, apsvarstoma daugybė aktualių šio laikmečio realijų, ypač moraliniu aspektu. Gvildenamos amžinosios gėrio ir blogio sambūvio temos ir žmogaus galimybė pasirinkti, kuriuo keliu eiti, ir vis dėlto paliekama laikui pačiam įvertinti, kas buvo teisus. Tai penktoji autorės knyga.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“