Vilties gėlės

Rita Kačiarauskaitė-Kovaliūnienė

Tai pirmoji Ritos Kačiarauskaitės-Kovaliūnienės poezijos knyga. Kūryba apima gana didelį laiko tarpą – nuo mokyklos laikų iki dabartinio laikmečio. Per tą laiką būta įvairių patirčių – ir studijų metai, ir tarybinio gyvenimo rutina, ir emocijos, keliaujant, švenčiant, stebint gyvenimą. Daug nuoširdžių eilių Rita skiria artimiems žmonės, giminių jubiliejams, asmeninėms šventėms.

Redagavo Vilija Dobrovolskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“