Balti žiedai

Vytautas Šulskis

Mirtis išskiria negrįžtamai, tačiau meilė lieka, kad ir kaip sunku būtų be savo žmogaus tuščiuose namuose. Lieka guodžiantys bendros būties prisiminimai, ir tenka taip gyventi, nes gyvenimas aplinkui tęsiasi.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“