Širdžių lieptai

Vilija Dobrovolskienė
Jurgita Chmieliauskienė

Tai šeštasis Elektrėnų sav. literatų klubo „Strėva“ almanachas. Jame spausdinama naujausia klubo narių kūryba. Autorių kolektyvas, švęsdamas klubo veiklos penkiolikos metų jubiliejų, savo kūryboje prabyla apie taurius jausmus, apie tėvynę, prisimena praėjusius laikus, savo jaunystę.

Sudarė ir redagavo: Vilija Dobrovolskienė
Jurgita Chmieliauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“