Lunatikas

Aldona Mankute-Kursevičienė

„Lunatikas“ – humoristinių ir satyrinių eilėraščių rinkinys, ketvirtoji šio pobūdžio eilių knyga. Prieš tai išleisti rinkiniai: „Trylika lašų“ (2007), „Pragaro aguonos“ (2011) ir „Dvylika zodiakų“ (2015).
Šiame rinkinyje vyrauja socialinė satyra, atskleidžianti ir liudijanti tiek šalies, jos lunatikuojančios valdžios, tiek mažo žmogaus, somnambuliškų valdininkų pamesto tarp didingų projektų, padėtį. Poetė neretai su kartėliu ir ironija vertina nepriklausomos Lietuvos nueitą 25-mečio kelią, kuriame lietuviškasis socialinis darvinizmas trypia mažo žmogaus džiaugsmus, svajones ir lūkesčius.

Redaktorius Rimantas Klibavičius
Viršelio dailininkas Algirdas Radvilavičius
Maketavo Erikas Banys
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“