Pėdos

Jonas Tarasevičius

Apie gimtąjį kraštą, pavasario ir vasaros džiaugsmus, ir apie pirmą meilę, ir apie skausmą, apie prabėgusius metus.

Redagavo Marija Sivuchienė
Danutė Vizgirdienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“