Prie židinio

Janina Butnorienė

PRIE ŽIDINIO – vienuoliktoji šio krašto kūrėjų knyga. Joje autoriai kalba apie šių dienų aktualijas, dalijasi įspūdžiais ir prisiminimais, apmąsto gyvenimo prasmę. Nemažai eilių, miniatiūrų skirta lietuviškam gamtos grožiui, yra ir patriotine tematika. Prie židinio susirinkusiems taip pat netrūksta sentimentų, humoro bei įvairių istorijų.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“