Dvidešimtmečio kelias

Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narių kūrybos almanachas

Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ knyga „Dvidešimtmečio kelias“ leidžiama vykdant projektą „Kiek nužingsniuota per dvidešimt metų“, skirtą klubo veiklos dvidešimtmečiui. Projektas finansuojamas iš Tauragės rajono savivaldybės visuomeninių organizacijų rėmimo programos.

Redagavo Eugenijus Šaltis
Sudarė Lina Astrauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“