8 skonių pasas

Kauno regiono plėtros agentūra

Informacinis leidinys apie Kauno rajoną

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“