Mackonių sodžiaus ąžuolas

Joana Perednienė

Knygoje ,,Mackonių sodžiaus ąžuolas“ aprašomas Mykolo Kručo, kilusio iš Mackonių kaimo (Panevėžio r.) aktyvus gyvenimas. Mykolas – žmogus, įrodęs, jog kurtumas ne – kliūtis, tai tik kitas gyvenimo etapas. Šmaikštus, energingas, tolerantiškas senjoras, mylimas poetas, daininkas, šokėjas, muzikantas, Glauniausias pasakorius, visų vadinamas tiesiog ,,Dėde Mykolu“.
Mykolas – šviesios sielos asmenybė, pavyzdys, kaip būnant neįgaliu ne dejuoti, o gyventi pilnavertį gyvenimą.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“