Sapnų bitės

Vanda Kirstukienė

Autorė nuoširdžiai dėkoja savo artimiesiems, bendradarbiams, bičiuliams, kurie skatino kūrybinius sumanymus, o taip pat visiems leidyklos darbuotojams, padėjusiems parengti knygelę spaudai.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“