Gerontologijos pamokos pagal tėvą Stanislovą

Valentina Šereikienė

Ši knyga tęsia „Tėvo Stanislovo saulės“ teminę liniją. Kapucinai pasižymėjo/pasižymi gebėjimu „auginti sielas“ dvasinio tobulėjimo linkme. Iš čia ir knygos „Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą“ pavadinimas. Tai knyga apie gyvenimą, tikėjimą, istoriją, sveikatą; amžiaus pokyčius. Sveikata apibrėžiama kaip harmonija tarp kūno, sielos ir dvasios: tai kertinis Tėvo Stanislovo sielovados akmuo.
Tėvas Stanislovas sakė: tai buvo pats pirmasis pamokslas Evangelijoje, kuomet Jėzus sustabdė verkiančią motiną, lydinčią savo vaiką, pasakė jai „Neverk!“ Kiekvieno iš mūsų užduotis – sustabdyti susisielojusi žmogų ir pasakyti: „Neverk!“

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“