Vardų siena

Natalija Kocienė
Rita Dzedulionienė
Gina Erlickienė

Knyga apie projektą. Projekto tikslas: Mokiniai susipažins su šalimis ir savo vardų reikšmėmis, išsirinks savo vardo raidę ir ieškos šalių, kurių pavadinimas prasideda ta raide, taip pat jie sukurs frazę ir ieškos informacijos apie tas šalis, tada ta informacija pasidalins su kitais, saugos kultūrinį paveldą, suras kultūrinius panašumus.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“