Erškėčiuotu ir dygliuotu gyvenimo keliu

Vytautas Krupoviesas

Knyga apie knygnešį Praną Zykų. Gal ši kukli knygelė padės dabar jau daug kam abejingiems žmonėms suprasti, kokį erškėčiuotą ir dygliuotą kelią reikėjo nueiti tiems, kas kovojo už lietuvišką raštą ir žodį, už lietuvišką mokyklą, kurių kuklus asmeninis indėlis bendrai sudėjus ir atkūrė Lietuvos valstybę.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“