Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Danutė Grigaliūnienė

Eiliuota pasakėlė vaikams.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Iliustracijos: E. Baguckaitė, M. Kudžmaitė (Kaišiadorių kultūros ir meno centro dailės būrelis, vadovė Rita Galkuvienė)
Kaišiadorių literatų klubas „Gija“, leidinys nr. 95
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

 

 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

Galimybių studija „Kaišiadorių rajono VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir Ateitis“ parengta siekiant įvertinti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenių situaciją, problemas, apžvelgti vykdomas veiklas, pasiekimus ir įvertinti ateities perspektyvas, galimus idėjų realizavimo, projektų finansavimo šaltinius ateityje.

Sudarė Janina Augustinavičienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

 

 

 

Janina Butnorienė

Pasakaitės „Graži mūsų šeimynėlė” – antroji knyga patiems mažiausiems skaitytojams. Čia sudėti eiliuoti posmai, pasakojimai pavadinti pasakaitėmis. Joje patalpinti ir penkiametės Saulės Marijos Aleknavičiūtės sukurtos eilutės. Autorė nori mažose širdelėse pasodinti gerumo daigus, atskleisti draugišką bendravimą tarp artimųjų, kurie kartu randa atgaivą gamtos prieglobstyje.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Iliustruota autorės piešiniais
Viršelio nuotrauka Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

 

 

 

Alma Krapauskienė

Tu su manim – trečioji autorės knyga, į kurią sudėjo posmus, piešinius, prisiminimus brangiausiam Žmogui – Mamai, tėviškės mielam kraštui...

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Iliustracijos, korektūra autorės 
Viršelio nuotraukos Birutės Steponavičienės
Viršelyje – autorės piešinys.
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

 

 

 

Per I. Hensen

Программа Совета Министров Северных Стран поддержки неправительственных организаций региона Балтийского моря. Название проекта «Сотрудничество неправительственных организаций Северных стран, Литвы и Северо-западной России при оказании психологической и правовой помощи семьям с проявлением насилия», дог. №. 01207

Vertimas į rusų kalbą
Parengė Dovilė Bubnienė
Kauno apskrities moterų krizių centras 
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

 

 

 

Algimantas Kiminius

Budinu paukštį – penktoji Algimanto Kiminiaus knyga, kurioje spausdinami anksčiau neskelbti tekstai. Tai eilės būties, gyvenimo, Tėvynės, gimtosios kalbos ir poezijos temomis bei jaunų dienų prisiminimais su šviesia nostalgija.

Sudarė ir redagavo autorius
Viršelio nuotrauka Audros Juodeškienės
Nuotraukos knygoje iš asmeninio autoriaus arhyvo
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius
Edita Levansavičiūtė

Knygoje apžvelgiama Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veikla 1990–2010 metais. Pateikiamas visų rajonų savivaldybės tarybos narių sąrašas. Spausdinami buvusių rajono vadovų atsiminimai.

Sudarė Jonas Laurinavičius, Edita Levansavičiūtė
Nuotraukos sudarytojų ir iš rajono Tarybos narių asmeninių albumų
Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Janina Butnorienė

Sveikink ir linkėk + sentencijos – ketvirtoji tokio turinio mažeikietės autorės knyga. Į ją sudėti eiliuoti linkėjimai, sveikinimai jubiliejams, gimtadieniams, vestuvių ir įvairiausioms progoms bei sentencijos. Šiek tiek fantazijos, keletas žodžių ir bus įdomiau gyventi...

Sudarė ir redagavo autorė
Piešinys Almos Krapauskienės
Viršelio nuotrauka Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Stasys Ablingis

Linkėjimų puokštė – ketvirtoji autoriaus knyga. Į ją sudėti eiliuoti linkėjimai, sveikinimai jubiliejams, gimtadieniams, vestuvių ir įvairiausioms progoms.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Viršelio nuotraukos Gitanos Jazdauskienės
Piešiniai Almos Krapauskienės
Autoriaus nuotrauka iš asmeninio Ablingių šeimos arhyvo
Išleista Laimondo Ablingio lėšomis
Išleido ir spausdino UAB „ Printėja“

Stasys Ablingis

Gyvoji upė – antroji autoriaus knyga, kurioje atsiskleidžia jauno žmogaus veržlieji polėkiai mokytojavimo metais. Iškalbingi posmai veda meilės, grožio, gėrio pažinimo keliu, skatina tobulėti. Į knygą sudėti eilėraščiai, dainos, sceninė miniatiūra bei atsiminimai apie autorių.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Korektūra Birutės Marčiauskienės
Viršelio nuotrauka Gitanos Jazdauskienės
Kitos nuotraukos iš asmeninio Ablingių šeimos arhyvo
Išleista Laimondo Ablingio ir Jadvygos Ablingienės lėšomis
Išleido ir spausdino UAB „ Printėja“