Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Regina Maigaitė-Niunevienė

RAUDONUOJA ŠERMUKŠNIAI – pirmoji šios autorės knyga. Joje autorė savitu stiliumi su humoro gaidele žvelgia į rimtas gyvenimo situacijas. Autentiška ir dramatiška kūryba atsiskleidžia keliuose žanruose. 

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė.
Korektūra Birutės Marčiauskienės 
ir Vilmos Klimavičiūtės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vilhelmina Imbrienė

Pirmoje knygoje KRANTINĖ autorė skambiu, neįmantriu žodžiu bando prasiskverbti į dorovės, grožio, pajautų spalvingą pasaulį, kur kasdienybė nušvinta sudvasintų vaizdų metaforika. 

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Korektūra autorės
Nuotraukos Jorūnės Milburn
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Antanas Daščioras

Šioje knygoje sudėta tragiško likimo poeto Antano Daščioro (1950–1994) kūryba, jį pažinojusiųjų ir artimųjų mintys, pluoštelis atsiminimų. 

Knygos sudarytoja Janina Butnorienė.
Redakcinė grupė: Asta Brazaitienė, Vaclovas Navickas, Birutė Steponavičienė, Roma Žilinskienė
Iliustracijos Antanas Adomaitis 
Exlibrisas Arvydas Jurkaitis
Nuotrauko iš Daščiorų šeimos archyvo
Maketavo Eglė Žemaitienė, UAB „Spaudos tinklas“
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Janina Butnorienė

PALAIMOS BEIEŠKANT – ketvirtoji autorės knyga. 2003 metais buvo išleista pavadinimu „Palaimos kryžius“, 52 puslapių, 300 egz. tiražu. Į knygą „Palaimos beieškant“ sudėti kūriniai iš knygos „Palaimos kryžius“ bei ji papildyta naujomis giesmėmis ir eilėmis. Autorei rūpi žmogaus dvasinis pasaulis, todėl per tikėjimą ir kūrybą ji ieško tauriųjų gyvenimo vertybių.

Sudarė ir redagavo autorė.
Viršelio nuotrauka Gitanos Jazdauskienės.
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Palomenės pagrindinė mokykla

Pabaigos žodis. Dėkojame mokytojoms Linai Čėsnienei, Jolantai Naraškevičienei, Onai Ramanauskienei, Snieguolei Taparauskienei ir mokiniams, kurie at-sakingai, kruopščiai ir su meile padėjo parengti šios knygelės rankraštį.Dėkojame Palomenės pagrindinės mokyklos direktorei Reginai Briginienei, parėmusiai šį leidimą. Direktorės nuomone, kūrybinių darbų knygelė – gražus integruotos veiklos rezultatas.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Janina Butnorienė

Sutviskę lašai – trečioji autorės knyga. 2003 metais buvo išleista pavadinimu „Ilgesio žiedas“, 64 puslapių, 300 egz. tiražu. Į knygą „Sutviskę lašai“ sudėta kūryba iš knygos „Ilgesio žiedas“ ir ji papildyta eilėmis, kuriose autorė gvildena neišsemiamą jausmų ir meilės temą, ieškodama dvasinių vertybių.

Sudarė ir redagavo autorė.
Viršelio nuotrauka Gitanos Jazdauskienės.
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Alma Krapauskienė

Du kampeliai Lietuvoj – antroji poetės knyga. Joje sueiliuotos legendos, senų žmonių pasakojimai, sudėti posmai – širdžiai mieliems Lietuvos kampeliams bei autorės artimiems žmonėms pagerbti.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Iliustracijos, korektūra autorės
Viršelio nuotraukos Birutės Steponavičienės
Viršelyje – autorės piešinys
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Ramutė Jasulaitytė-Sarapinavičienė

Tai yra antroji autorės pezijos knyga. Joje spausdinami eilėraščiai apie tėviškės gamtą, meilę, ilgesį, būties trapumą, viesulu skriejantį laiką...

Sudarė autorė
Iliustracijos Valentino Grigo
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Šulskis

Nusipelniusio mokytojo, poeto Vytauto Šulskio kūryba pripildyta meilės šeimai, tėviškei, ištikimybės aukštiems idealams ir draugams. Kiekvienas, paėmęs šią knygą, skaitys ne tik profesionalią kūrybą, bet ir pasisems gyvenimo išminties, suras iš ko pasimokyti, sužinos 80 metų niekur neužfiksuotų įdomių istorinių faktų.

Rinktinę sudarė autorius
Redagavo Julija Kirkilienė
Korektorė Danutė Simutienė
Maketavo Imantas Vasilavičius
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vladzė Mečionienė

„Panardymai be akvalango“ – trečioji autorės knyga. Pirmoji ,,Skrydis saulėlydyje“ išleista 2007 m. Antroji ,,Ryto žuvėdra“ – 2009 m.

Tekstai knygai ,,Panardymai be akvalango“ kompiuteriu surinkti autorės
Viršelio nuotrauka Irmos Galbuogytės
Leido ir spausdino UAB „Printėja“