Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Šiame leidinyje skaitytojas gali susipažinti su Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos būkle 2009 metais. Knygoje yra pateikta gyventojų sergamumo statistika ir jos pokyčiai, taip pat sveikatos priežiūros ištekliai rajone. Ypatingas dėmesys yra skirtas vaikų ir jaunimo sveikatai ir nuveiktiems darbams šioje srityje pristatyti. Taip pat leidinyje galima rasti informaciją apie aplinkos poveikį gyventojų sveikatai. Kartu su leidiniu yra pateikiamos rekomendacijos.

Autoriai Paulius GRADECKAS, Inga MUSTEIKYTĖ, Audronė PETRAŠKIENĖ, Vidita RAŽANIENĖ
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Danutė Karužaitė

Mokytoja Danutė Karužaitė-Plauškienė (g. 1941) kilusi iš Trakų rajono Samnykų kaimo. Baigė Onuškio vidurinę mokyklą, Vilniaus Valstybinį pedagoginį institutą (1963). Mokytojavo Krikštonyse, Dusmenyse, Lentvaryje ir Agluonėnuose (Klaipėdos r.). Atsiminimų knygoje ji aprašo gimtąsias apylinkes, artimuosius žmones, mokslo ir studijų metus, viso gyvenimo pedagoginį darbą. Atsiminimai parašyti vaizdingai, gyvai, nuoširdžiai.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Tekstą rinko Daiva Beliokaitė
Nuotraukos iš asmeninio autorės archyvo Kaišiadorių literatų klubo „Gija“
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Dalia Milukaitė-Buragienė

Kamanos - viena iš daugelio Lietuvos pel-kių, stebinanti žmogų atviromis klampynėmis su vandens akimis, ežerokšniais, retomis paukščių rū-šimis, gausiomis retųjų augalų populiacijomis. Pats įdomiausias gamtos kampelis Šiaurės Lietuvoje. Tai pirmoji sonetų knyga apie Kamanas. Daug metų gyvenusi ir dirbusi Akmenės krašte, poetė savo meilę įdėjo į Sonetų vainiką... Kamanų aukštapelkė plyti Viekšnių - Purvėnų - Medemrodės - Akmenės keturkampyje.  

Redagavo autorė
Nuotraukos Lidijos Umbrasienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Gražina Šmulkštytė

Šie eilėraščiai – tai gili mokytojos tremtinės lyrika – gyvenimo ir tuo pačiu poezijos sutapatinimas su nebaigta daina, su išvykusiais traukiniais. „Sutemos buvo, jos jau praėjo...“ – mokytoja buvo optimistė ir sunkiomis gyvenimo sąlygomis nepra-rado vilties tikėti Meile, Tėvyne, Žmogumi.

Redagavo Dalia Milukaitė-Buragienė
Dailininkė Gražina Milukaitė-Žemaitienė
Nuotraukos iš mokytojos I. Meištienės asmeninio albumo
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Plytninkas

AUDRONAŠA – pirmoji mažeikiečio Vytauto Plytninko knyga, kurioje autorius į eilėraščius sudėjo visą gyvenimą puoselėtas mintis išreikšti meilę Tėvynei, gimto krašto grožiui ir žmogiškoms vertybėms.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Korektūra Birutė Marčiauskienė
Viršelio nuotrauka Alma Kerpauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Minciu suktinis
Ana Aleksandravičienė

Knyga DVIESE – puikus eilėraščių ir piešinių plunksna derinys, sudarantis vieną nedalomą visumą, kur abi dalys vienodai svarbios. Eilėraščiai išsiskiria minties talpumu ir skambesiu, o vietomis panaudotas tarmiškas žodis pabrėžia autorės ryšį su gimtine ir išraiškos įvairovę.

Iliustracijos autorės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Minciu suktinis
Gitana Jazdauskienė

Deimanto šukos - pirmoji mažeikietės Gitanos Jazdauskienės knyga. Joje sudėta kūryba iš įvairių gyvenimo tarpsnių nuo 1981 m. iki 2010 m. Autorė, pasitelkusi vaizduotę, žodžiais piešia spalvingus eilėraščių paveikslus, kuriuose atsispindi natūralus gamtos grožis, jausmų, dvasinė gama, tautosakos elementai, patriotinės temos.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Korektūra Birutė Marčiauskienė
Iliustracijos, nuotraukos autorės.
Nuotraukų formatavimas Alma Kerpauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Minciu suktinis
Vladislava Kursevičienė

Knygoje aprašoma Daugirdiškių kaimo praeitis ir dabartis. Pateikiami vietos gyventojų prisiminimai bei nuotraukos.

Redagavo Natalija Jančiauskienė
Viršelio nuotraukos Jolitos ir Valdo Lėlių
Nuotraukos iš asmeninių gyventojų albumų
Išleido ir spausdino UAB „Printėja"

Minciu suktinis
Kazimira Akulevičiūtė-Drūtienė

Ši eilėraščių rinktinė – ne tik asmeninė poezija autorės išgyventais motyvais. Čia ir laikmečio istorija, žmonių santykiai, supratimas apie gyvenimo vertybes, čia ir gamtos grožis kaip atspara pilkai kasdienybei ir moralės nuosmukiui.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Joana Perednienė

Knygoje apžvelgiama Paparčių mokyklos 140 metų istorija, pasakojama apie jos šių dienų gyvenimą.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Kaišiadorių literatų klubas „Gija“
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“