Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Stasys Ablingis

Pro vaikystės langus – pirmoji viekšniškio literato knyga. Joje eilėraščiai ir dainelės skirti patiems mažiausiems ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus skaitytojams.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Piešinukai Vidmanto Juciaus
Viršelio nuotrauka Gitanos Jazdauskienės
Autoriaus nuotrauka iš Ablingių šeimos archyvo
Išleista Jadvygos Ablingienės lėšomis
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Tarasevičius

Autoriaus knygose yra nemažai eilėraščių, kurie tapo dainomis. Šioje knygelėje dvidešimt dainų. Kai kuriems eilėraščiams rašytojas sukūrė ir muziką.

Redaktorius: Virginija Kairienė
Muz. redaktorius: Audrius Janonis
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

 Remigijus Mykolas Balaišis

Šioje knygoje pasakojama apie autoriaus pasiekimus kurčiųjų krepšinyje, būnant žaidėju bei treneriu, supažindinama su Lietuvos kurčiųjų krepšinio istorija, laimėjimais, dabartine būkle bei sunkumais, su kuriais susiduriama šioje srityje.

Nuotraukos iš autoriaus archyvo
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Nuotraukomis iliustruotoje knygelėje pasakojama apie poeto Marcelijaus Martinaičio susitikimą su kaišiadoriečiais per kalėdinę kalbos pamoką rajono kultūros ir meno centre 2010 m. gruodžio 21 d.

Jono Laurinavičiaus ir Ričardo Venskaus nuotraukos
Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 91
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

dr. Teresė Nijolė Liobikienė

Ši metodika pirmiausia skiriama socialiniams darbuotojams, kurie pabėgėlius kuruoja nuo jų in-tegracijos pradžios iki savarankiško įsitvirtinimo visuomenėje momento. Šioje metodikoje ypatingai akcentuojamas profesionalus pagalbos teikimas kultūriškai skirtingiems žmonėms.

Recenzentė: dokt. Daiva Bartušienė
Kalbos redaktorė: Renata Buinickienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Akmenės rajono savivaldybė

Leidinyje supažindinama su Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos darbo metodais, jos misija ir perspektyvomis, pateikiama plati informacijos apie įstaigą sklaida. Kruopščiai parengta faktografinė medžiaga apie bibliotekos kūrimosi istoriją, struktūrinius pokyčius, sąžiningu darbu bei aktyvia veikla pagarbos nusipelniusius darbuotojus yra skirta šios kultūros įstaigos jubiliejui. Skiriama plačiam bibliotekos darbuotojų ir jos lankytojų ratui.

Sudarė Zita SINKEVIČIENĖ
Redaktorius Vladas BURAGAS
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Jūratė Bražickaja
Jonas Tiškus

Tai pirmasis Klaipėdos krašto neįgaliųjų autorių jungtinis almanachas, kurio pagrindą sudaro Klaipėdos neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Šviesos blyksniai“ ir Kretingos ND literatų klubo „Mano žvaigždė“ narių kūryba. Į jį sudėti atrinkti geriausi šių klubų narių kūriniai, atspindintys jų svajones, išgyvenimus, nuoskaudas ir džiaugsmus.

Sudarė ir redagavo:
Jūratė Bražickaja
Jonas Tiškus
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Zita Rakauskaitė-Sederevičienė

„Rutkalnis“ – knyga apie autorės gimtąjį kaimą, jo žmones. Tai istorija, nušviečianti visų Rutkalnio sodybų gyventojų buitį, papročius, gyvenimą, prisiminimai.

Redakcija autorės
Viršelyje – Lekėčių miško nuotrauka
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Janina Budrevičienė

Į knygą „Pavasario aistra“ autorė sudeda meilės išgyvenimus, pirmus jausmus ir karčias ašaras. Paguodos ir atgaivos ieško gamtoje, kuri lyg motina maitina žodžių kaita, skambesiu, jų išraiška.

Redagavo Vilija Užmiškienė
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Dalia Milukaitė
Vladas Buragas

Bendroje eilėraščių rinktinėje poetų duetas sudėjo savo brandžiausius eilėraščius iš ankstesnių bendrų rinkinių ir pluoštelį naujų eilėraščių, kuriuose vyrauja meilės lyrika žmogui, Tėvynei, tėviškei. Poetiniais reginiais ir vaizdingais epitetais sugretinama vienas po kito einanti dviejų mylinčių ir mylimų žmonių lyrika, o jų asmeninė laimė nublanksta prieš didelį pasiaukojimą poezijos mūzai. 

Autorių redakcija 
Knyga iliustruota dailininkės
Antaninos Dapkutės-Pukėnienės paveikslais
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“