Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Alvyra Jurkonytė-Grėbliūnienė

Tai pirmoji Alvyros Jurkonytės – Grėbliūnienės kūrybos knygelė. Jos tiek pasaulietinė, tiek sakralinė poezija yra nuoširdi, asmeniškai išgyventa. Joje dominuoja visa apimanti tema – meilė. Autorė –ieškojimų kelyje. Viliasi, kad ateityje jai pavyks geriau atspindėti žmogaus jausmus, įspėti sielos paslaptį, įprasminti viltį, kuri skatina tikėti, mylėti ir kurti, tiesiog gyventi.

Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Zita Sinkevičienė

Antano Miluko atminimo literatūrinio fondo JAV laureatė Zita Sinkevičienė šią bibliografinę knygą skiria Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Šioje knygoje autorė pristato Akmenės krašto poetų, literatų, kraštotyrininkų ir literatūros puoselėtojų kūrybą, skirtą gimtinei, tėviškei, Tėvynei Lietuvai.

Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Tai trečiasis fotoalbumas iš serijos ,,Jonas Aistis ir Rumšiškės“, kuriame pasakojama apie iškilmes Rumšiškėse 2007 m. liepos 12 d. įteikiant J. Aisčio premiją A. Ruseckaitei.

Kaišiadorių literatų klubas „Gija“ Leidinys Nr. 75
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Tai antrasis fotoalbumas iš serijos ,,Jonas Aistis ir Rumšiškės“, kuriame pasakojama apie svarbiausius įvykius minint įžymaus lietuvių poeto J. Aisčio gimtadienius Rumšiškių seniūnijoje.

Kaišiadorių literatų klubas „Gija“. Leidinys Nr. 74
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Justinas Antanas Dobilas
Rutkauskas Narcizas

Dviejų autorių apsakymų, eiliuotų mįslių, eilėraščių ir dainų rinktinėje rašoma apie nesibaigiančias žmonių svajones, viltis į ateitį ir begalinę gėrio kovą su blogiu ir apie ne visados pasiekiamą gėrio pergalę.

Kaišiadorių literatų klubas „Gija“.
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Danutė Grigaliūnienė

Danutės Grigaliūnienės eilėraščiai pers-melkti sūnaus netekimo skausmo, žmogaus egz-istencijos potyrių, lyrinių pamąstymų apie būties trapumą, sudėtingumą.

Redaktorius Jonas Laurinavičius
Dailininkė Kristina Tokarevienė
Kaišiadorių literatų klubas „Gija“
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Saulius Laurinavičius

Knygelėje spausdinami straipsniai ir interviu, skirti žurnalisto, kraštotyrininko Jono Laurinavičiaus 70-ųjų gimimo metinių jubiliejui (g. 1938)

Literatų klubas „Gija“, leidinys Nr. 72
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Poeto Jono Aisčio paskutinės valios – atgulti amžino poilsio savo vaikystės Rumšiškių žemėje – įvykdymo iškilmių akimirkos.

Kaišiadorių literatų klubas „Gija“. Leidinys Nr. 73
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Eglė Broneikaitė

Eglės Broneikaitės pirmoji knyga – tai gilus žvilgsnis į žmogaus pasąmonės gelmes, filosofinis svarstymas, kas yra tikrasis noras gyventi, mylėti, būti suprastam ir priimtam šalia esančio žmogaus... Skaitytoją patrauks neįprasta eilėraščio struktūra, rašymo maniera, potekstės netikėtumas.

Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Lionė Ališauskaitė-Bulaukienė

Sau ir artimiesiems skirti eilėraščiai apie gyvenimo skausmus ir džiaugsmus.

Leido ir spausdino UAB „Printėja“