Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Sudarė. K. Dzeventlauskienė, O. Lukoševičius.

 

Sudarė. K. Dzeventlauskienė, O. Lukoševičius.
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Aldona Sakalauskaitė-Lizdienė

Trečiojoje savo poezijos knygoje poetė bando pasivyti prarastus metus, paklajoti po laiko skraistėm surandėjusių skriaudų ir vienatvės minčių verpetuose. Tebeplūstant begalėms neatsakytų klausimų, poetei aišku tik tai, kad likimo ir praeities pakeisti nega-lima. Visgi niekas negali uždrausti „paklajoti visagalei minčiai“ ir prie paslapties prisiliesti svajonėj – ten, kur širdys nedūžta. 

Redagavo Danguolė McNeely
Nuotraukos Bryan McNeely
Autorės nuotrauka Albino Čapliko
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Diana Jusčienė
Lidija Umbrasienė

Tai Lidijos Umbrasienės pagautų gamtos akimirkų nuotraukų albumas kartu su parink-tomis Dianos Jusčienės eilėmis.

Sudarytoja – Olga Viederienė
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Trasevičius

Šiame poezijos rinkinyje autorius tęsia pamėgtas temas apie gamtą, gimtąjį kraštą, meilę ir gyvenimo prasmę, savo eilėraščiais paliesdamas pačias jautriausias žmogaus sielos kerteles.

Redagavo Virginija Kairienė
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Živilė Milukaitė

Tai pirmoji Živilės Milukaitės eilėraščių kny-ga. Autorė ilgesio, liūdesio bei nusivylimo spalvomis įprasmina pirmąją meilę ir patirtus kelionių įspūdžius. Analizuoja savo nueitą jaunystės kelią, tiki pranašiška sapnų galia ir su džiaugsmu bei viltimi nori sugrįžti į prasmingų kelionių didybę... Ir vis tik didžiausia meilė yra Meilė Motinai...

Redagavo Dalia Milukaitė-Buragienė
Viršelyje panaudoti dailininkės Gražinos Milukaitės-Žemaitienės darbai
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Stasys Daunys

Tai Stasio Daunio lagerinė bei tremties literatūrinė kūryba, padiktuota gyvenimo kančių, paperkanti savo išgyvenimų autentiškumu ir nuoširdumu, žodžio tikrumu. Joje atsispindi Tėvy-nės meilė, laisvės ilgesys, skausmas dėl teriojamo krašto ir ateities netikrumo.

Pirmame viršelyje - atvirukas iš tremties,
pieštas ant Uralo beržo tošies (autoriui atsiuntė Eleonora, 1951 m.)
Knygoje panaudoti autoriaus ir A. Masiliūno piešiniai
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jūratė Alosevičiūtė Bražickaja

Tai pirmoji klaipėdietės knyga, kurioje autorė apmąsto žmogaus gyvenimą, plukdomą amžino laiko tėkmės, rašo apie mylinčią, ieškančią ir kenčiančią sielą, pilną gėrio ir grožio.

Redaktorius: Jonas Tarasevičius
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Vladzė Mečionienė

„Ryto žuvėdra“ – antroji neįgaliosios autorės eilėraščių knyga. Pirmoji knyga ,,Skrydis saulėlydyje“ išleista 2007 m.

Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Leonarda Žagaitė Paršelienė

Knygoje sudėti eilėraščiai artimiesiemas, dedikuoti iškiliems žmonėms ir likimo draugams. Poezija autorei - užuovėja nuo negandų ir nusiraminimo bei paguodos šaltinis.

Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Vera Vasiljeva

Sakralinės eilės ir giesmės.

Nuotraukos autorės
Leido ir spausdino UAB „Printėja“