Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Janina Strigūnienė

Tai – antroji literatės, gyvenančios Papilės miestelyje, knyga. Per poetinį žodį ir vaizdinius autorė ieško gyvenimo prasmių, atveria subtilų jausmų pasaulį, apdainuoja tėviškės gamtos grožį.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Korektūra Birutė Marčiauskienė
Iliustracijos Alma Krapauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Tai žurnalisto Jono Laurinavičiaus publikacijų apie Joną Aistį ir Rumšiškes „Kaišiadorių aiduose“ ir kituose laikraščiuose rinkinys. Publikacijos apima 1989–2009 metų laikotarpį.

Redagavo autorius
Tekstą rinko Marytė Akmantavičiūtė-Kavaliauskienė, Saulius Laurinavičius
Kaišiadorių literatų klubas „Gija“
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Ona Butkevičienė

Tai antroji Onos Butkevičienės eilėraščių knyga, į kurią sudėti per daugelį metų garbaus amžiaus autorės rašyti eilėraščiai.

Redagavo Vilija Užmiškienė
Panaudotos autorės nuotraukos
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Aldona Mankutė-Kursevičienė

„ Skaitytojui dovanojama 11-oji autorės knyga „Fortūnos dovana“. Tai poezijos rinktinė sudaryta iš penkių lyrikos knygų, kai kurie jų perfrazuoti, dalis visai naujų. Joje paliestos įvairios temos: kasdienio gyvenimo akimirkos, šilti jausmai Tėvynei, gamttai, tikėjimui, meilei. Eilėraščiai dvelkia nuoširdumu ir paprastamu. Autorė yra išleidusi įvairaus žanro kūrybos: tris knygeles vaikams, trioletų ir humoristinių eilėraščių rinkinius. Nors ši lyrikos rinktinė išleista, vis dėlto autorė dar keliauja ieškojimų ir atradimų keliais.

Redaktorius Robertas Keturakis
Knygos skyrių dailininkė Edita Balčiūnaitė
Kompiuteriu maketavo Erikas Banys
Knygą išleido leidykla „Printėja“

Danutė Grigaliūnienė

„Ka ka rie kū“ - pasakaitė apie kiemo gyventojo gaidžiuko Džiuko nuotykius. Tai šeštoji autorės knygelė vaikams. Ji išleido dvi apysakaites: „Labas, Žūže“ (2002), „Vėl pro šalį“ (2006), eilėraščių rinkinėlius: „Po močiutės skara“ (1999), „Kur bėgi, upeli“ (2002) ir „Sesės“ (2005).

Redagavo Jonas Laurinavičius
Iliustracijos: PRINTĖJA
Kaišiadorių literatų klubas „Gija“
Išleido ir spausdino UAB „Printėja"

Janina Butnorienė

Leidinys skirtas Mažeikių krašto literatų sambūrio A U R A veiklos vienerių metų sukakčiai pažymėti.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Literatūros konsultantai: Birutė Marčiauskienė, Vaclovas Navickas
Nuotraukos: Birutė Steponavičienė, Dangira Undžienė, Algimantas Pileckis
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Šis leidinys pristato 2009 metais Elektrėnų savivaldybėje vykdytą visuomenės sveikatos veiklą. Knygoje yra analizuojami duomenys apie demografinę situaciją, gyventojų sveikatos rodiklius, sveikatos priežiūros išteklius, aplinkos poveikį sveikatai. Leidinys yra skirtas visiems besidomintiems sveikata ir jos būkle Elektrėnų savivaldybėje.

Sudarytojai: Paulius GRADECKAS, Inga MUSTEIKYTĖ, Audronė PETRAŠKIENĖ, Vidita RAŽANIENĖ
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Aldona Sakalauskaitė-Lizdienė

Gausioje Aldonos Sakalauskaitės-Lizdienės kūryboje gimė trioletai, kai daugiau dėmesio pradė-jo skirti eilėraščių formai. Rinkinyje „ŽODŽIAI IŠ ŠIRDIES“ daug gražių posmų artimiems žmonėms, gamtos grožiui, kasdienio gyvenimo atspindžiams.

Redagavo Rimantas Klibavičius
Viršelio nuotrauka Bryan McNeely
Autorės nuotrauka Albino Čapliko
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Dalia Milukaitė-Buragienė

Jau pats eilėraščių rinkinio pavadinimas yra nuoroda į pavasario lyriką, meilės ir gyvenimo šviesoje iškyla brangių žmonių ir gamtos paveikslai, o metaforų eilutės išaukština poezijos, meilės ir draugystės idėjas... Tai dvidešimt pirmoji poetės ir medikės Dalios Milukaitės-Buragienės poezijos knyga.

Redagavo autorė
Dailininkė Antanina Dapkutė-Pukėnienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Janina Butnorienė

Norėk nesenti – knyga skubantiems ir skubančioms pataria: kaip galima išsiugdyti sveikesnius mitybos įgūdžius, atsikratyti bereikalingų kilogramų, sumažinti, išlyginti raukšles, atsisakyti nukarusio pagurklio, atgaivinti suglebusią odą, pasidaryti veido masažą, mokytis būti sveikiems, žvaliems ir laimingiems. Autorė – medikė, kvalifikuota masažuotoja. Dėl savo sveikatos visada pasitarkite su gydytoju.

Redagavo autorė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“