Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Aldona Sakalauskaitė-Lizdienė

Į rinktinę sudėti eilėraščiai iš anksčiau autorės išleistų lyrinės poezijos knygų. Rinktinė skirta gimtinei, kraštiečiams zanavykams.

Redaktorė Filomena Kumštienė
Viršelio nuotrauka Virginijos Gylienės
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Jakštaitis

„Ant balto smėlio šoka vėjas“  penktoji tauragiškio Jono Jakštaičio poezijos knyga vaikams. Vaikų mylimo poeto eilės naujausiame kūrinyje brandesnės turinio prasme ir yra dedikuotos kiek vyresniems skaitytojams, ne mažyliams.

Redagavo Vilija Užmiškienė
Nuotraukos Bronislovo Ambrozo
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Vilija Dobrovolskienė

Karaliau mano, ...“ yra 22 autorės knyga  šį kartą netradicinės formos, netradicinio turinio, nes spausdinami tik eilėraščiai iš „Meilės nemeilės“ ,  „Vasara Rotuliuose“, „Labas“, „Laiškai“, „Nida“ ciklų. Gyvenimas   kortų kaladė su praradimais ir džiaugsmais. Tegul pastarųjų būna daug daugiau....Tegul šypsosi raudonas meilės Karalius...

Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija, paremdama Europos inkstų asociacijos ir Europos dializės, transplantacijos asociacijos (ERA EDTA) iniciatyvą, išleido parankinę knygelę apie hiponatremijos diagnostiką ir gydymą. Šias klinikinės praktikos gaires paruošė Europos inkstų ligų ekspertų grupė (ERBP). 

Išleido, maketavo ir spausdino  UAB  „Printėja”

Giedrė Milukaitė

Knygoje sudėti eilėraščiai, skirti M. K. Čiurlionio paveikslų ciklams „Pasaulio sutvėrimas“ ir „Zodiakas“, tačiau tai nėra paveikslų interpretacijos, tai greičiau paveikslų įkvėptos emocinės pasaulio suvokimo variacijos, perteiktos puikia poetine kalba.

Išleido, maketavo ir spausdino  UAB  „Printėja”

Ona Gražina Maleravičienė

Onos Gražinos Maleravičienės poezijos knygelė „Laiko sūpuoklėse“ yra 5 autorės knyga. Tai žavių, moteriškų, dažniausiai optimistinių eilių rinkinys, kuriame Onutė vėl ir vėl atsiveria, kaip nuostabi stebėtoja ir vertintoja, kaip subtilios sielos ir gilių pojūčių žmogus. „Laiko sūpuoklėse“ prabyla jautri moteris, motina   mylinti ir mylima, siekianti gėrio ir grožio, atverianti skaitytojui savo sielos platybes.

Redagavo Vilija Dobrovolskienė
Iliustravo Dominykas Kriauza
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Ona Gražina Maleravičienė

„Minčių nuotrupos“  tai ketvirta O. G. Maleravičienės knyga, kurioje paties trumpiausio žanro aforizmo forma išsakomas požiūris į įvairius gyvenimo reiškinius. Filosofinės bei ironiškos mintys teigia tikrąsias vertybes, smerkia žmogiškąsias ydas.

Redagavo Vilija Narvydienė
Iliustravo Dovilė Maleravičiūtė
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Petras Zlatkus

„Kol stygos mano lyros skamba“ – penktoji Petro Zlatkaus eilėraščių knyga. Eilės artimos ir suprantamos daugeliui. Pagrindinis jų privalumas – gyvenimo tiesa. O juk ne visuomet, atskleidę knygelę, mes randame joje eilėraščius būtent apie tai, kas šiandien, vaizdžiai kalbant, prašosi į poeziją.
Didesnė dalis eilių rinkinyje – jaudinantys lyriniai pasakojimai apie draugystę ir meilę, apie gamtos ir žmogaus būties grožį, prisodrinta subtilaus jausmo, moteriško švelnumo ir lengvo liūdesio melodijos.

Iliustracijų autorė: Tatjana Romanenko
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Danutė Kuliavienė

Šis eilėraščių rinkinys   ketvirtoji knygos autorės knyga, bandymas poetiniu žodžiu peržvelgti nueitą gyvenimo kelią. 

Viršelis ir iliustracijos Raimondo Kuliavo
Maketavo, išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Panevėžio rajono švietimo centras

Pirmojoje leidinio dalyje supažindinama su teoriniu „Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modeliu“, kuriuo remiantis buvo projektuojamas pagalbos vaikui mokykloje procesas instituciniu ir tarpinstituciniu lygmeniu. Antrojoje dalyje skaitytojams pateikiamos teorinės ir praktinės įžvalgos dėl pagalbos komandų telkimo, pagalbos vaikui planavimo, atvejo koordinatoriaus parinkimo, tėvų ir socialinių partnerių įtraukimo ir pan. Trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse pateikiami mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais teorinio modelio vertinimo rezultatai
Leidinys parengtas vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Alternatyvusis ugdymas“ veiklas. Projekto partneris Panevėžio rajono švietimo centras.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“