Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Aušra Brazaitytė

Eilėraščiuose autorė sudėjo savo skausmą, viltis, meilę Lietuvai.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Šulskis

Knygelė skiriama ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. Mažasis skaitytojas jau pažįstamas su V. Šulskio kūryba iš ankstesnės knygelės vaikams „Mūsų kiemas“. Poezijos posmais ugdoma meilė gamtai, supažindina su gyvūnija, skatina geriau ją pažinti ir pamilti.

Iliustracijų autorės Viktorija Matakaitė ir Sandra Mockaitytė
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Sigitas Varnagiris

Buvusio lituanisto ir ekonomisto, tautodailininko Sigito Varnagirio (1930–2014) pomirtinė knyga. Daugiausia eilėraščių skirta gimtinei, jos gamtos grožiui, meilei, svajonėms ir nusivylimams, apmąstymams prieš išeinant Anapilin. Knyga iliustruota autoriaus drožinių ir paveikslų nuotraukomis.

Parengė Onutė Trepuilaitė-Virginavičienė
Redagavo Jonas Laurinavičius
Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 116
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Onutė Čirvinskienė

Eilėse sudėti išgyvenimai – praradimai ir atradimai, skausmas ir viltis.

Maketavo, leido ir spausdino UAB „Printėja“

Ivaškevičiūtė-Blažienė Aldona

Knygelėje žmonių atmintis pateikiama kaip gyvoji Žygaičių bibliotekos istorijos liudytoja. Be to, apklausus buvusius bibliotekininkus sudarytas pilnesnis bibliotekos istorijos vaizdas. Knygutė iliustruota nuotraukomis, papildyta bibliotekos metraščiais. Leidinys praplečia Žygaičių krašto kultūrinio gyvenimo paveikslą, įprasmina praeities faktus išsaugojusius žmones.

Sudarė: Zita Jakienė, Regina Bliūdžiuvienė
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Kutkevičius

Vytautas Kutkevičius savo romane „Vynas, išgertas su Eliza“ vaizduoja šiuolaikinių žmonių gyvenimą, jų problemas ir siekius. Dailininkė Eliza Ylionienė, pradingus vyrui, atsiduria sunkioje materialinėje padėtyje ir pagaliau tampa surogatine motina. Skaudžiai pajausta vienatvė ją priverčia ieškoti bent kiek artimo žmogaus.

Redagavo Audrius Kazakevičius
Viršelyje panaudota Gintarės Grašytės nuotrauka
Maketavo, leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Trasevičius

Eilėraščiai apie gamtą, gimtinę, meilę ir gyvenimo prasmę – tai pamėgtos autoriaus temos. Apie tai naujoje poezijos knygelėje.

Redagavo Virginija Kairienė
Dailininkas Andrius Tarasevičius
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Mykolas Kručas

„Pavasario želmenys“ – ketvirtoji Mykolo Kručo knyga. 2002 m. pasirodė pirmasis poezijos rinkinys „Saulėlydžiai prie Šventosios“, 2009 m. išleista knyga „Senas ąžuolas“, o pernai leidinių sąrašą papildė poema „Paliūnės sodžius“.
„Pavasario želmenys“ – kelių literatūros žanrų kokteilis. Šalia lyrinių eilėraščių – dainų, romansų – spausdinamas pluoštas šmaikščių satyros bruožų turinčių kūrinių, išjuokiančių mūsų gyvenimo negeroves.
Šiame leidinyje autorius atsiskleidžia ir kaip komedijų kūrėjas. Vaidinti skirti kūriniai „Senbernio piršlybos“, „Linksmos kiaulystės“ nestokoja kritikos šiuolaikinėms ydoms.
Skyrelyje „Tautosaka. Pasakojimai“ pateikiami keli pasakojimai, užrašyti Panevėžio tarme.
„Pavasario želmenys“ – knyga, atspindinti autoriaus poziciją įvairiais nūdienos gyvenimo klausimais.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Šulskis

Knygoje sudėti prisiminimai apie mokytojo darbą skirtingose mokyklose.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Ona Trepuilaitė-Virginavičienė

Remdamasi žmonių prisiminimais, surinkta medžiaga iš knygų, publikacijomis spaudoje, žinoma Dusmenų krašto metraštininkė O. Trepuilaitė-Virginavičienė šioje knygoje pasakoja apie gūdžius tremtinių ir politinių kalinių kelius Sibire, Kazachstane ir kitur, apie jų likimus sugrįžus į gimtąjį kraštą. Gausiai iliustruota nuotraukomis.
Tai antroji O. Trepuilaitės-Virginavičienės knyga apie tremtinius. Pirmoji – „Dusmenų krašto tremtiniai“ – išleista 2010 m.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Leido ir spausdino UAB „Printėja“