Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Feliksas Vaitkaitis

Tai dviejų dalių leidinio 1-oji knyga. Į jos pirmą skyrių sudėti eilėraščiai, skirti draugams ir artimiesiems, antras skyrius – patriotiniai eilėraščiai, skirti Tėvynei ir tautai, trečiajame  „apie viską po truputį“ margumynas, kartais rimtas, kartais ironiškas.

Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Egmilė

Tai 7-oji autorės knyga, kurioje, kaip teigia pati autorė, atsispindi jos tikrasis „aš“ visokiomis gyvenimo akimirkomis – tiek sunkiomis, tiek džiaugsmingomis. Svarbiausia – nepaliauti tikėti gėriu ir grožiu, ir džiaugtis gyvenimu su visomis jo spalvomis.

Redagavo Jurgita Chmieliauskienė
Viršelio ir iliustracijų autorius Sigitas Lebeckis
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Minciu suktinis
Paulė Vaitkutė

Jaunoji poetė regi šviesos ir tamsos kaitą, stebisi mažomis kasdienybės akimirkomis, kurios gali išsiskleisti ir didžiosios Būties akivaizdoje tapti spindinčiais žiburiais. Paulė skubančio laiko tėkmėje atpažįsta tai, kas svarbu, amžina.

Redagavo Vilija Bartusevičienė
Iliustracijos autorės ir V. Pempės
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“.

Minciu suktinis
Birutė Marčiauskienė

Šioje knygoje kaimo vyresniosios kartos žmonių biografiniai pasakojimai, perpinti prisiminimais apie praėjusio šimtmečio istorinius įvykius, palietusius jų šeimas, kaimo gyvenimo aktualijos. Tai ir pažintis ateities kartoms apie to krašto žmonių gyvenimą, darbus, papročius bei tradicijas.

Sudarė Birutė Marčiauskienė
Viršelio nuotr. Dariaus Buknio
Senųjų nuotraukų autoriai nežinomi
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“.

Minciu suktinis
Tauragės literatų klubas „Žingsniai“

Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ knyga ,,Žodžiais tiksintis laikas“ leidžiama vykdant projektą ,,Literatūriniai ,,Metai“ Tauragės gamtos prieglobstyje“, skirtą lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio 300 metų jubiliejui pažymėti. Leidinyje spausdinamos literatų eilės apie gimtojo miesto gamtą, gyvenimo būtį, esmę. Visos emocijos liejasi iš širdies į širdį. Iliustravo Tauragės fotografų klubo ,,Fotojūra“ fotografai.

Redaktorė Lina Astrauskienė
Fotografijos Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ narių
Viršelio nuotraukos Jolitos Jankauskienės
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“.

Minciu suktinis
Romualda Ališauskaitė

Nors šio rinkinio eilėraščiai savo architektonika ir nepretenduoja į japoniškus haikus, juos šiek tiek primena minčių reiškimo maniera. Čia mažai žodžių, bet daug erdvės minčiai, jos potekstei: išgirdai šūksmą ar šnabždesį, o aidą turi sugebėti susikurti ir išgirsti pats. Tai tarsi šiltais potėpiais dvelkiančios dvasinės akvarelės, nepretenzingos ir drauge neleidžiančios abejoti savo tikroviškumu. „Čia viskas su meile. Ir aš čia esu!“ – sako autorė viename savo eilėraštyje. Taip galima apibūdinti ir visą šį nuoširdų rinkinį.

Redaktorius Jonas Laurinavičius
Dailininkė Laimutė Veličkienė
Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 113
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“.

Minciu suktinis
Regina

Knygelė skirta jaunesniojo amžiaus vaikams. Ji gali būti naudojama matematikos mokymui per įvairias tradicines ir netradicines vaikų gebėjimus lavinančias formas. Knygelė integruotina ir į kitus dalykus, kaip: istorija, gimtoji kalba, gamtos pažinimas, tikyba ir kt.

Fotonuotraukos Vilmantės Bliūdžiutės
Matmintinio piešinys Gretos Karbauskytės
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“.

Minciu suktinis
Aldona Marija Leonavičiūtė-Merkevičienė

„Sielos sodai“ – pirmoji autorės poezijos knyga, kurioje skamba vaikystės išgyvenimai, trapi jaunystės meilė ir sielos stygas suvirpinę gyvenimo vingiai. 
Pirmame viršelyje –Ievos Mastauskaitës nuotrauka. Ketvirtame viršelyje –poetė Aldona Marija Leonavičiūtė-Merkevičienė Žolinių šventėje lietuviškojo Punsko krašte 2011 metais. Antrame atvarte – Aldona Marija su sūnumi Žilvinu JAV. Las Vegas, 2005

Redaktorė Laima Gataveckienė
Kompiuteriu maketavo Erikas Banys
Nuotraukos knygoje – iš autorės archyvo
Knygą išleido leidykla „Printėja“

Regina Šalčiūtė-Jorudienė

Pedagogė veteranė Regina Šalčiūtė-Jorudienė antrajame lyrinių eilėraščių rinkinyje „Leiskite pasibelsti“ daugiausia dėmesio skiria savo pamėgtiems Tėvynės ir gimtinės, gamtos grožio, vidinio gyvenimo motyvams. Jos lyrika dvelkia paprastumu, nuoširdžia meile žmonėms ir gamtai.

Redaktorius Petras Žemkauskas
Viršelis ir skyrių dizainas Vladimiro Beresniovo
Viršeliui panaudotos Antano Sutkaus nuotraukos iš albumo „Daina Lietuvai“ fragmentas.
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Marcinkus-Tauronis

Knygoje sudėta anksčiau nepublikuota kunigo Jono Marcinkaus-Tauronio literatūrinio palikimo dalis: rankraščiuose buvę kūriniai „Žmogus, kuris vadinasi Mikrokosmu“, knyga „Dangus kalba žemei“, pamokslai, „Tundrų mintys“. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis iš autoriaus gyvenimo.

Redaktorė Vilija Dobrovolskienė
Sudarė Julija Regina Vyšniauskienė ir Arvydas Vyšniauskas
Išleido ir maketavo UAB „Printėja“