Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Ana Aleksandravičienė

Ši knyga ,,Dainuoju sodui” - penktoji. Į ją autorė sudėjo savo Upninkų kaimo gamtos grožį, žmogaus širdies gerumą. Joje atrasite meilę ir skausmą, kasdienybę knygą skirta žmonėms, kurie gyvena šalia, į kurių petį galima atsiremti.

Knyga iliustruota autorės piešiniais.
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Ona Butkevičienė

Skaudi netektis, senatvės bėdos ir maži kasdieniai džiaugsmai - visa tai telpa šiuose nuoširdžiuose paprastai sueiliuotuose posmuose.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija (LNDTA)

KDIGO (angl. Kidney Disease: Improving Global Outcomes) – tai tarptautinė inkstų ligų ekspertų grupė, remiama nacionalinio inkstų fondo (NKF), kurios tikslas – paruošti rekomendacijas, kaip optimizuoti inkstų ligų diagnostiką ir gydymą. Nuo 2012 metų spalio mėnesio KDIGO tapo nepriklausoma organizacija, vadovaujama Bertram Kasiske ir David Wheeler. 
KDIGO gairėse pateiktas tarptautinių ekspertų susitarimas, kuris priimtas apžvelgus tuo metu buvusius įrodymus. Klinikinėje praktikoje galima remtis šiomis gairėmis, bet jos nepanaikina individualios specialisto atsakomybės už sprendimų priėmimą, atsižvelgiant tiek į Lietuvoje galiojančias vaistų išrašymo ir taikymo taisykles bei įsakymus, tiek į individualias aplinkybes, susijusias su konkrečiu pacientu.

Sudarytojas: Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija (LNDTA)
Išleido, maketavo ir spausdino  UAB  „Printėja”

Asta Veverskytė

Muzikos ir kitų ženklų piešimo ir spalvinimo knygelė vaikams.

Iliustracijos autorės
Išleido UAB „Printėja“

Feliksas Vaitkaitis

Tai dviejų dalių leidinio 2-oji knyga. Į jos pirmą skyrių sudėti eilėraščiai apie gamtą, antrajame skyriuje daugiausia humoristiniai ir ironiški pastebėjimai. Skyriuje „Buvo“ sudėti prozos kūrinėliai „iš gyvenimo“, paskutinė dalis – rusiškai parašyti eiliuoti posmai.

Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Šiame leidinyje skaitytojai supažindinami su Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo darbuotojų 2010–2014 metų veikla pamokos kokybės tobulinimo srityje

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras
Leidinio kūrėjų grupė: N. Dasevičienė, K. Dzeventlauskienė, A. Grigienė, Ž. Kursevičienė, S. Kriugždienė, S. Lažauninkienė, R. Mikučauskienė, J. Morkūnaitė, E. Navickienė, A. Paškevičienė, A. Taparauskienė, L. Vinevičienė.
Išleido UAB „Printėja“

Egmilė

E. Miliušytės-Brazdžiūnės lyrikos knyga „Kai laša dienomis širdį“ – jausmų knyga. Joje vyrauja visiems žmonėms būdingi išgyvenimai įvairiose gyvenimo situacijose, jų jausminė išraiška atitinkamais gyvenimo momentais, santykis su artimais žmonėmis, meilė gamtai, žmogui ir gyvenimui.

Redagavo Jurgita Chmieliauskienė
Viršelio ir iliustracijų autorė
Inga Brazdžiūnaitė-Šišovienė
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Laisvalaikio užimtumo klubas

„Rudamina šimtmečių tėkmėje“ – pažintinio pobūdžio knyga, kurioje aprašoma miestelio įsikūrimas, praeitis ir dabartis. Tai nėra istorinė knyga, bet užrašyti gyventojų prisiminimai, iš įvairių istorinių šaltinių surinkta ir susisteminta medžiaga leis pažinti savo kraštą, jo papročius bei tradicijas. Juk tik žinodami, suvokdami praeitį, galime kurti naują, prasmingą, šviesią ir gražią ateitį.

Laisvalaikio užimtumo klubas
Leidinys išleistas pagal projektą „Rudamina šimtmečių tėkmėje“
Projekto NR. LEADER-13-DZŪKIJA-03-003
Sudarė Jurgita Mankienė
Nuotraukos Karolio Klimo, Vilmos Danauskienės, Rūtos Cimakauskienės, iš bažnyčios archyvo, fotografuotos Laisvalaikio užimtumo klubo narių ir iš asmeninių Rudaminos kaimo gyventojų albumų
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Šulskis

Nusipelnięs mokytojas, poetas Vytauto Šulskis savo eilėraščiuose apmąsto nueitą gyvenimo kelią, jo vertę ir tai, kas lieka išėjus į amžinybę.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja““

Janina Jovaišaitė, Jaunius Kulnys

Dviejų bičiulių bendra poezijos knyga, kurioje „Liepsnojantys sodai“ išreiškia meilę gimtajam kraštui.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja““