Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Inga Sadonienė

Spalvinimo knygelė vaikams 

Iliustracijos autorės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Pievų Smilga

 

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Tai žurnalisto Jono Laurinavičiaus kelionių įspūdžių po Samaros sritį knyga. Aplankyti Samara, Toljatis, Širiajevas. Pasakojama apie AVTOVAZ gamyklą, kultūros įstaigas, istorines vietas. Knyga iliustruota nuotraukomis. Ta pačia tema 2010 m. autoriaus išleista knyga „Nižnij Novgorode, Volgos ir Okos santakoje“.

Nuotraukos iš autoriaus asmeninio archyvo
Dizainerė maketuotoja Jūratė Bagurskienė
Spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Šulskis

Eilėraščiai – gilesni pamąstymai apie gyvenimo trapumą, apie amžinąsias tiesas, apie tikėjimo paramą sunkiose aplinkybėse – ligą, artimųjų netektis. Tikėjimas Dievu – šviesus pasaulio langas, teikiąs viltį, žiūrint į Anapus.

Iliustracijos Marijos Blažaitytės
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Joana Perednienė

Knygoje „Prisiminimų takais“ sudėti atsiminimai apie gimtinę, šeimą, giminę. Daug dėmesio skirta mokytojo profesijai, prisimenami kolegos bei direktoriai. Autorės karta augo pokario laiku, kada šalyje viešpatavo sovietai, kada vyko kova už Lietuvos nepriklausomybę, Todėl knygoje ne vienas puslapis skirtas ir kaimynams – laisvės sėjėjams. Jautriai nupasakojami kaimynų – kovotojų už laisvę likimai. Knygoje daug nuotraukų iš praeities ir šiandienio gyvenimo.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Viršelio nuotrauka Vaclovo Sondos
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Ona Karužaitė-Gliebienė

Iš Bakaloriškių kaimo (Trakų r., Onuškio sen.) kilusios buvusios mokytojos Onos Karužaitės-Gliebienės prisiminimai, eilės apie vaikystės ir jaunystės metus, pokario siaubą, tremties vargus, apie meilę tėviškei, Dzūkijai, Lietuvai.
Iliustruota autorės asmeninio archyvo ir fotomenininko Vytauto Žemaičio nuotraukomis.

Parengė Onutė Trepuilaitė-Virginavičienė
Redagavo Jonas Laurinavičius
Nuotraukos iš autorės albumo ir Vytauto Žemaičio
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Egmilė

Šis rinkinukas skirtas kiekvienam iš jūsų. Manau, kad jame sau artimus ir reikalingus žodžius atras kiekvienas, kuris ieško tokių tekstų. Tebus tai mažas pagalbininkas, kai ko nors prireiks greitai, o savo mintyse neatrasite reikalingų žodžių. Tad sveikinkite, dėkokite, užjauskite...

Viršelis Ugniaus Brazdžiūno
Iliustracijos Ingos Brazdžiūnaitės-Šišovienės
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Natalija Kocienė, Skaidrė Kriugždienė

Eksperimentinis leidinys, skirtas bendrojo lavinimo mokyklų (gimnazijų) pasirenkamajam IX–X klasių informacinių technologijų kursui.

Viršelio dailininkė Aušrinė Kazakevičiūtė
Rezenzentai: KTU doc. Jonas Blonskis, KTU lektorius Vytautas Bukšnaitis
Maketavo: Natalija Kocienė, Skaidrė Kriugždienė
Leido ir spausdino UAB „Printėja“
Papildomas tiražas

  

Nuotraukos: Svetlanos Jašinskienės, Ilonos Meirės,  Aksaveros Mikšienės, Sigito Stonio, Ritos Vidraitės, Vitalijos Golovko
Kitos nuotraukos iš Asociacijos „Penktasis regionas“ archyvo
Sudarė: Aksavera Mikšienė, Svetlana Jašinskienė
Užsakovas: VVG „Pagėgių kraštas“
Projekto partneris VVG „Nemunas“
Išleido ir maketavo UAB „Printėja“

Ona Trepuilaitė-Virginavičienė

Dusmenų krašto metraštininkė Onutė Trepuilaitė-Virginavičienė šioje knygelėje pasakoja apie Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ narių viešnagę Dusmenų bibliotekoje. Knygelė gausiai iliustruota nuotraukomis.

Redagavo Jonas Laurinavičius
Nuotraukos iš autorės albumo
Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 112
Leido ir spausdino UAB „Printėja“