Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Vladas Daukantas

Dėl valandėlės tos vienos... – septintoji knyga, kurią autorius rašė tarsi dienoraštį, sudėdamas savo kasdienybės pakylėtas mintis, nuoširdžius jausmus su meile Tėvynei, lietuviškam kraštui, gamtos grožiui ir artimiems žmonėms. Taip susipynė įvairios gyvenimo patirties eiliuoti pamąstymai, dainos, skirtos atokvėpio valandėlei.

Sudarymas, redagavimas Janinos Butnorienės 
Literatūros konsultantė Regina Niunevienė
Korektūra autoriaus
Nuotraukos iš autoriaus albumo
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Janina Butnorienė

Į šią knygą autorė sudėjo eilėraščius, dainas gimtinei, mamai ir brangiam kraštui, kur taiki gyvenimo saulė pažadina mylėti, kurti, dirbti, įprasminti būties akimirkas.

Karpiniai Jovitos Gargasienės
Viršelis Almos Kerpauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Petras Žemkauskas

Žurnalistas, prozininkas Petras Žemkauskas dvidešimt metų pragyveno Dzūkijos pakrašty. Susipažinęs su senų, dabar daugelio jau sumodernėjusių specialybių žmonėmis, ėmėsi meniniais kūriniais pavaizduoti audėjos, kubilų gamintojo, šulinių kasėjo, kalkių degėjo, kiaulių skerdiko, krepšių ir kitų buitinių reikmenų pynėjo iš žilvičio vytelių darbus, atskleidė žmonių buitį, pažiūras ir sudėtingus gyvenimo vingius. Jaunosios kartos atstovai gyvai pajus, nuo ko prasidėjo dabar populiarūs verslai, o senoliai prisimins daugelį savo jaunystės draugų ir jų tėvų darbus ir pažiūras. Knyga papirks skaitytoją personažų psichologijos pažinimu ir vaizdavimo meniniu įtaigumu, akivaizdžiai parodys dabartinių verslų ištakas.
VIRŠELYJE – festivalis Kulautuvoje iš albumo „Atrastas neatrastas Kauno rajonas“, kuriame autorius praleido visą savo, kaip etatinio žurnalisto, veiklos laikotarpį, o Kulautuvos pušynas primena šioje knygoje autoriaus išvaikščiotą Dzūkiją.

Redagavo Vladas Vaitkevičius
Viršelis dailininko Vladimiro Beresniovo
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Onutė Grybauskaitė-Kulbokienė

Savo pastabias įžvalgas autorė meistriškai įkomponuoja į šiluma dvelkiančius trieilius. Ji teigia, kad poezijoje yra daug emocinių žodžių, kurie jokios reikšmės neturi, bet yra tam tikra nuoroda į vidines žmogaus būsenas. Haiku dėka paaiškėja, kad poetiški dalykai gali būti be galo paprasti, aiškūs, neišvedžioti ir suglausti. Nelieka praleista nė mažiausia detalė, kuri nuspalvina haiku temos visumą, papildydama pačią esmę.

Sudarė ir redagavo Renata Kisnierienė ir Alina Kulbokienė
Maketavo, išleido ir spausdino UAB „Printėja“

 

Knygoje „Elektrėnams 55“, skirtoje 55-jam miesto jubiliejui, spausdinami eilėraščiai, kuriuos miesto šventei parašė literatai iš įvairių Lietuvos miestų. Knyga iliustruota Elektrėnų meno mokyklos mokinių darbais.

Sudarė ir redagavo: Vilija Dobrovolskienė, Jurgita Chmieliauskienė
Viršelio nuotrauka Arvydo Vyšniausko
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) parengtoje apžvalgoje apibendrinama naujausia informacija, atspindinti Lietuvos studijų būklę ir tendencijas finansavimo ir valdymo, studijų kokybės, prieinamumo ir tarptautiškumo srityse. Papildomai nagrinėjama studijų kokybės tematika. Rengėjai tikisi, kad pateikta informacija bus naudinga aukštojo mokslo politikos sprendimų priėmėjams, politiką įgyvendinančioms institucijoms, akademinei bendruomenei ir visiems besidomintiems aukštojo mokslo raidos problemomis.

Leidinį parengė: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Rolandas Jakštys, Vilius Jaujininkas, Tadas Juknevičius, Pijus Krūminas, Kristina Masevičiūtė, Ramojus Reimeris, dr. Rimantas Skirmantas
Maketas ir dizainas: Marija Smirnovaitė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) leidinyje siekiama atsakyti į klausimus, kokia Lietuvos mokslo būklė tarptautiniame kontekste, kurlink geografiškai krypsta ir į ką labiau orientuoti Lietuvos mokslininkai. Remiantis naujausiais prieinamais statistiniais duomenimis ir kita informacija nagrinėjama Lietuvos mokslo, technologijų ir eksperimentinės plėtros finansavimas, tyrėjų skaičius ir įvairovė, mokslinių tyrimų infrastruktūra, mokslinė veikla ir jos rezultatai Europos Sąjungos kontekste. Rengėjai tikisi, kad susisteminti, oficialiai renkami duomenys apie Lietuvos mokslą ir MTEP bus naudingi sprendimų priėmėjams, politiką įgyvendinančioms institucijoms, universitetų ir mokslinių tyrimų institucijoms, mokslo bendruomenei ir plačiajai visuomenei.

Leidinį parengė: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Rolandas Jakštys, Vilius Jaujininkas, Tadas Juknevičius, Pijus Krūminas, Kristina Masevičiūtė, Ramojus Reimeris, dr. Rimantas Skirmantas
Maketas ir dizainas: Marija Smirnovaitė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Валентина Киселёва

Вторая книга автора называется «Тропинками памяти». Она о прошлом и настоящем. Раннее детство Валентина Киселёва провела на Украине, затем жила в Литве. Горячая любовь к этим двум странам половодьем разливается на страницах книги. Первая часть книги прозаическая. Воспоминания детства, весёлые и грустные истории, рассказанные взрослой женщиной, из которой нет-нет да проглянет маленькая девочка, не оставят читателей равнодушными. Вторая часть книги поэтическая. В стихах – мысли и чувства автора сегодня.

Редактор Астрида Монгирд
Фото автора
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

A. D. Žinivaldas

Remdamasis prieinamais istoriniais šaltiniais autorius parodo, kam ir kodėl naudingi vis dar egzistuojantys mitai apie Lietuvos istorinę praeitį ir kas gi tuomet vyko iš tikrųjų, kokia tikroji Lietuvos vieta ir vertė Europos viduryje.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Juozapas Mickevičius

Poeto širdis, praleidusi 40 metų prie operacinio stalo, ne tik atgaivina jaunystės prisiminimus, jos idealus, bet ir puoselėja gerumo gėles, pražydusias jau šeštoje eilėraščių knygoje.

Redagavo Vladas Buragas
Iliustracijos Vandos Dūdienės
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“