Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Janina Butnorienė

PRIE ŽIDINIO – vienuoliktoji šio krašto kūrėjų knyga. Joje autoriai kalba apie šių dienų aktualijas, dalijasi įspūdžiais ir prisiminimais, apmąsto gyvenimo prasmę. Nemažai eilių, miniatiūrų skirta lietuviškam gamtos grožiui, yra ir patriotine tematika. Prie židinio susirinkusiems taip pat netrūksta sentimentų, humoro bei įvairių istorijų.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Tarasevičius

Apie gimtąjį kraštą, pavasario ir vasaros džiaugsmus, ir apie pirmą meilę, ir apie skausmą, apie prabėgusius metus.

Redagavo Marija Sivuchienė
Danutė Vizgirdienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Lina Žuvininkaitė

Atradusi savo kelią per gyvenimą ir suvokusi būties laikinumą bei trapumą, autorė savo atradimais nori pasidalinti su visais, kam toks požiūris būtų artimas ir priimtinas.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Aldona Mankute-Kursevičienė

„Lunatikas“ – humoristinių ir satyrinių eilėraščių rinkinys, ketvirtoji šio pobūdžio eilių knyga. Prieš tai išleisti rinkiniai: „Trylika lašų“ (2007), „Pragaro aguonos“ (2011) ir „Dvylika zodiakų“ (2015).
Šiame rinkinyje vyrauja socialinė satyra, atskleidžianti ir liudijanti tiek šalies, jos lunatikuojančios valdžios, tiek mažo žmogaus, somnambuliškų valdininkų pamesto tarp didingų projektų, padėtį. Poetė neretai su kartėliu ir ironija vertina nepriklausomos Lietuvos nueitą 25-mečio kelią, kuriame lietuviškasis socialinis darvinizmas trypia mažo žmogaus džiaugsmus, svajones ir lūkesčius.

Redaktorius Rimantas Klibavičius
Viršelio dailininkas Algirdas Radvilavičius
Maketavo Erikas Banys
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Regina Jurgilienė

Knygos leidybos iniciatorė Dacijonų kaimo bendruomenė. Knyga apie Dacijonų kaimo gyvenimą.

Knygą sudarė: Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
Dacijonų filialo vyr. bibliotekininkė Regina Jurgilienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vilija Dobrovolskienė
Jurgita Chmieliauskienė

Tai šeštasis Elektrėnų sav. literatų klubo „Strėva“ almanachas. Jame spausdinama naujausia klubo narių kūryba. Autorių kolektyvas, švęsdamas klubo veiklos penkiolikos metų jubiliejų, savo kūryboje prabyla apie taurius jausmus, apie tėvynę, prisimena praėjusius laikus, savo jaunystę.

Sudarė ir redagavo: Vilija Dobrovolskienė
Jurgita Chmieliauskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Šulskis

Mirtis išskiria negrįžtamai, tačiau meilė lieka, kad ir kaip sunku būtų be savo žmogaus tuščiuose namuose. Lieka guodžiantys bendros būties prisiminimai, ir tenka taip gyventi, nes gyvenimas aplinkui tęsiasi.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Rita Kačiarauskaitė-Kovaliūnienė

Tai pirmoji Ritos Kačiarauskaitės-Kovaliūnienės poezijos knyga. Kūryba apima gana didelį laiko tarpą – nuo mokyklos laikų iki dabartinio laikmečio. Per tą laiką būta įvairių patirčių – ir studijų metai, ir tarybinio gyvenimo rutina, ir emocijos, keliaujant, švenčiant, stebint gyvenimą. Daug nuoširdžių eilių Rita skiria artimiems žmonės, giminių jubiliejams, asmeninėms šventėms.

Redagavo Vilija Dobrovolskienė
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Kazimira Akulevičiūtė-Drūtienė

Šioje knygoje, kaip ir visoje autorės kūryboje, apsvarstoma daugybė aktualių šio laikmečio realijų, ypač moraliniu aspektu. Gvildenamos amžinosios gėrio ir blogio sambūvio temos ir žmogaus galimybė pasirinkti, kuriuo keliu eiti, ir vis dėlto paliekama laikui pačiam įvertinti, kas buvo teisus. Tai penktoji autorės knyga.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Valentina Šereikienė, Vincentas Tamošauskas

Tai pirmoji serijos LIETUVOS KAPUCINAI knyga. Joje pasakojama apie Tėvą Roką (Kazimierą Macelį), vieną iš šviesiausių kapucinų Lietuvoje. Prisiminimais apie Tėvą Roką dalijasi jį pažinojusieji, taip pat pateikiama daug su jo veikla susijusios iš įvairių šaltinių surinktos medžiagos. Knyga iliustruota nuotraukomis iš kapucinų archyvo.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“