Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Genovaitė Kulikauskienė

Knygos autorė siekė apglėbti savo prosenelių, senelių, tėvelių likimus sunkiame gyvenimo kelyje, savo bei kitų artimųjų tremtyje ir sugrįžus iš jos. Su visom šaknim, su skauduliais, su šviesuliais, su Tikėjimo viltim, su amžinosiomis dvasios vertybėmis, jų ieškojimais skaudžiais, nežinomais keliais.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Algimantas Kiminius

Šioje knygelėje sudėti dar nespausdinti tekstai, kurie autoriaus gyvenime paliko reikšmingesnes akimirkas.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Naraškevičius

„ESATIS“ – knyga apie žmogaus, kūrėjo ir mąstytojo, gyvenimo prasmę, vertę, jo būties trapumą ir minties amžinumą.

Iliustravo Vytautas Aleksandravičius
Maketavo, leido ir spausdino UAB „Printėja“

Jadvyga Džiaugytė-Strašinskienė

„Metų tėkmėje“ – trečioji poetės Jadvygos Strašinskienės eilėraščių knyga. Lyrizmas – viena svarbiausių savybių, jungiančių visą rinkinį ir turiniu, ir tematika. Žmogaus ir gamtos gyvenimo vaizdai ryškiai nusakomi per poetės jausmus, išgyvenimus. Knygą sudaro šios dalys: „Kristijonui Donelaičiui – 300,“ „Gimtoji žemė – tėviškė mana,“ „Angele, su Tavim!“, „Sielos stygą palietus“, „Žydėjo gėlės – ir žydės!“

Redaktorė Aldona Jankauskienė
Dailininkas Vytautas Aleksandravičius
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Gema Povilaikaitė-Pangonienė

Šios knygelės eilėraščiai nuoširdūs, paprasti. Juose atsispindi nostalgiška meilė gimtinei, apgailestavimas dėl praėjusios jaunystės, šilti meilės prisiminimai. Eilėraščiai surinkti iš daugelio metų kūrybos.

Maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Regina

Knygutėje skelbiamos trys pasakos – sakmės, susijusios su Žygaičių krašto vietovėmis. Saviti siužetai ir veikėjai leidžia į žmonių buitį pažvelgti per mitologiją, kasdieniniuose reiškiniuose įžvelgti paslaptį. Tekstą meniškai pagilina nuoširdūs žygaitiškės Teresės Beitienės piešiniai. Knygelė parodo Žygaičių žmonių dėmesį savo kraštui ir atskleidžia jų kūrybinį bendradarbiavimą.

Iliustracijų autorė Teresė Beitienė
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Algimantas Pileckis

Tyla prabyla... – pirmoji Algimanto Pileckio knyga. Joje sudėti nuoširdūs posmai, pamąstymai iš betarpiško ryšio su gamta ir dvasiniu pasauliu. Skaitytojas čia ras eilių lietuviškam gimtinės grožiui, kampelį į vaiko širdį, sušvitusias svajones, gyvenimo prasmės ieškojimus, išreikštą padėką artimiesiems. Autoriui nesvetimas humoro jausmas, žemaitiška kūryba, liaudiški mažybiniai žodeliai, siekimas pasidalinti gerąja būties energija.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Viršelis Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Vladas Daukantas

I aštonta sava kūrības knīnga autuorios sudiejė žemaitėškus eilieraštius, pasakietės, vėsuokius nutėkėmus, papuorėnėmus so meilė tam kraštou, kor švėta anuo gīvenėma dėinas dā pri žibalėnės lėmpas.

Sudarymas, redagavimas Janinos Butnorienės
Paruošta spaudai pagal Sediškių tarmę Žemaičių tarmės konsultantas Aurelijus Butnorius
Viršelis ir nuotraukos Gitanos Jazdauskienės
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Justina Lesytė-Kateivienė

Knygelėje sudėti eilėraštukai apie laukinius ir naminius gyvūnus, jų linksmus nuotykius, akimirkas gamtoje, kad mažieji skaitytojai lavintų vaizduotę ir atmintį.

Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Šneideraitytė-Šenbornienė,
Vedutė Eliutė

Šioje – jau trečioje – autorės kūrybos eilėraščių knygelėje rasite nubėgusių dienų džiaugsmus, svajones, nerimą ir viltį, meilę žmogui, gamtai ir nesulaikomai lekiantį laiką į nežinią.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“