Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Indrė Musteikytė

,,Mokyklinės istorijos“- penktoji Indrės knyga, kurioje skaitytojui pateikiami nuotykiai šeštoje klasėje. Šioje vienerių mokslo metų kelionėje stengiamasi parodyti ne mokyklos gražiąją  pusę, o kasdienybę, kartais išimtinius atvejus, nieko nepraleisti pro šalį.
Mokyklinei auditorijai knyga turėtų tapti ypač patraukli, nes kiekvienas atpažins save, savo mokyklą, savo mokyklinių metų situaciją.

Maketavo, leido ir spausdino UAB „Printėja“

Marija Aldona Ivaškevičiūtė-Blažienė

Autorę jaudina viskas, kas vyksta aplink, ir ji atvirai reiškia savo nuomonę, iš amžiaus išminties aukštumų su meile ir atjauta žvelgdama į gyvenimą ir viską, kas šalia.

Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Egle Miliušytė-Brazdžiūnienė

Šioje EGMILĖS knygoje, kaip ir anskesnėse, vyrauja moteriška lyrika – tai, kuo gyvename, alsuojame, viliamės, tai, dėl ko verkiame ir dėl ko džiaugiamės. Persipynę jausmai, kurie turi tiek daug spalvų ir atspalvių, rimsta pamažu einant į brandų rudenį.

Redagavo Liucija Vėbrienė
Viršelio ir iliustracijų autorius Ugnius Brazdžiūnas
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Ona Gražina Maleravičienė

„Jausmų verdenė“ – šešta Onos Gražinos Maleravičienės, Elektrėnų savivaldybės literatų klubo „Strėva“, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės kūrybos knygelė.
Tai pavasario skausmas, skardžiai aidintis liūdesys ir namuose, ir širdyje staiga netekus mylimo žmogaus.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Antanas Gruzinskas

Knygoje „Skausmo lyra“ autorius eilėraščiuose tarsi istorijos metraštyje parodo to laikmečio dvasioje brendusio, giliai mąstančio patrioto išgyvenimus okupuotoje Lietuvoje. Apverkdamas sunkią tėvynės, jos ištremtų ir paniekintų dukrų bei sūnų dalią, primestos okupantų „moralės“ įsigalėjimą beteisėje visuomenėje, autorius parodo okupacijos baisumą, visuotinį melą, dviveidiškumą, prisitaikėliškumą bei dalies visuomenės degradaciją, bet tuo pačiu šventai tiki brangios gimtosios šalies šviesia ateitimi.
Kūryboje atsispindi ir jaunuolio tyros meilės jausmai, meilė motinai, tėvui, mylimai merginai, besąlyginė pagarba moterims.
Eilėraščiai išsiskiria ne tik giliais išgyvenimais, pastebėjimais, bet ir – žinant, koks tai buvo laikmetis – nepaprasta autoriaus drąsa, begaliniu tikėjimu bei įžvalgomis.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Иосиф Иванович Никитин

В книге представлены труды известного знатока богословия, опытного и эрудированного, многолетнего наставника Каунасской старообрядческой общины, председателя Духовной Комиссии Высшего Старообрядческого Совета, ревностного поборника сохранения чистоты староверия, Иосифа Ивановича Никитина.
Кроме статей, докладов и поучений представлены ответы на многие канонические, духовные и житейские вопросы, которые присылались из разных городов и стран. Издание рассчитано на широкий круг читателей, неравнодушных к староверию.

Редакционный совет:
Арсений Никитин, Манефа Никитина,
Сергий Никитин, Игнатий Никитин.
Макет:
Ландыш Ганиева
Макет обложки:
Игнатий Никитин
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Jonas Smilgis

NELINDOS LELIJOS – pirmoji Vytauto Jono Smilgio knyga. Joje sudėti eilėraščiai, nuotraukos bei pamąstymai, skirti gimtinės jaukiam kampeliui Paežerių kaime, kuriame prabėgo autoriaus vaikystė. Skaitytojas knygoje ras eilių mamai, mokyklos draugams, lietuviškam gamtos grožiui, patriotine tematika. Joje sušvitusios jaunystės svajonės, netikėti likimo posūkiai, gyvenimo prasmės ieškojimai ir atradimai.

Sudarė ir redagavo Janina Butnorienė
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Vytautas Kutkevičius

Vytauto Kutkevičiaus romane „Gintarai su inkliuzais“ pasakojama paini detektyvinė istorija. Jaunam skulptoriui Surminui Leigai tenka išsiaiškinti sudėtingą ir sunkų nusikaltimą. Jis susiduria su įvairaus charakterio žmonėmis, patyrusiais skaudžius likimo smūgius.

Redagavo Gintauta Kievišienė
Maketavo, leido ir spausdino UAB „Printėja“

Joana Perednienė

Knygoje ,,Su Lietuva širdy...“ sudėti tremtinės Birutės Gailiūnaitės-Banaitienės, kilusios iš daugiavaikės Kosto ir Salomėjos Gailiūnų šeimos, atsiminimai apie gyvenimą toli nuo gimtinės amžino įžalo žemėje Irkutsko sr. Tulunsko r. Gadalėjaus kaime. Daug kalbama ir apie meilę Tėvynei, tikėjimą ir viltį, jog ateis laikas, ir šeima vėl gyvens Tėvynėje – Lietuvoje.
Knygoje ne vienas puslapis skirtas ir kaimynams – kovotojams už Lietuvos Nepriklausomybę, pasakojami jų likimai. Knygoje daug nuotraukų iš praeities ir šiandieninio gyvenimo.
Knyga tinkama visiems, ypač jaunimui, kuris užaugo nematęs tremčių baisumų, kuriam yra sunku patikėti, kad tai buvo...

Redagavo Jonas Laurinavičius
Leido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Aldona Ivaškevičiūtė-Blažienė

 

Piešiniai Edgaro Austinsko
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“