Leidyklos knygos

Knygų leidyba ir spaudos darbai

Stefanija Meškytė-Murauskienė

Tai pirmoji jurbarkietės Stefanijos Meškytės-Murauskienės eilių knyga, kurioje pulsuoja meilė Dievui, Tėvynei, Žmogui, Gamtai. Poetės eilėraščiuose ir kilnus žmogiškumas, ir tikėjimas, ir jausmų audra, jauki gyvenimo šiluma.

Viršelio bendraautorės Livija Murauskaitė ir Stefanija Meškytė-Murauskienė
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Ubiškių Banga

Knyga skirta Ubiškių Bangos (Bangos Jakubauskaitės-Podinskienės) atminimui. Į ją surinkta visa autorės kūryba: eilėraščiai, eiliuoti ir proziniai padavimai, mintys apie aktualijas. Knyga iliustruota nuotraukomis iš asmeninių albumų.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Jonas Laurinavičius

Knygoje žurnalisto, tautotyrininko Jono Laurinavičiaus atsakymai į Dusmenų (Trakų r.) krašto metraštininkės Onutės Trepuilaitės-Virginavičienės klausimus. Du interviu – „Istorinė vyžotų knygnešių dalia“ ir „Per Sibiro gūdumas – su Lietuva širdy“ – buvo spausdinti laikraštyje „Trakų žemė“, kiti niekur nepublikuoti. Knygoje pasakojama apie Dusmenų kraštą ir jo apylinkes, iškilius žmones, rūstų pokarį, taip pat kai kas iš šiandieninio gyvenimo. Gausiai iliustruota nuotraukomis.

Parengė Onutė Trepuilaitė-Virginavičienė
Kaišiadorių literatų klubo „Gija“ leidinys nr. 117
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Sudarytoja Zita Sinkevičienė

Trečiojoje šios knygos dalyje aprašoma Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklų istorija, bibliotekos darbuotojai, jos struktūra, kūrybinio skaitymo skatinimo ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimas Viešojoje bibliotekoje, etninės kultūros veiklos aspektai ir sklaida, bibliotekos įvaizdžio formavimas, ryšiai su visuomene, kraštotyrinė veikla, knygų leidyba Viešojoje bibliotekoje, projektai „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“, projektas „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“, bendradarbiavimas su rajoniniu laikraščiu „Vienybė“, iškilių asmenybių ir kolektyvų jubiliejai, nominacijos, apdovanojimai.

Sudarytoja Zita SINKEVIČIENĖ
Redaktorius Vladas BURAGAS
Knyga išleista Akmenės rajono savivaldybės lėšomis
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Irena Jokubauskienė

Šioje knygelėje aprašytas gimto kaimo grožis, žmonių nuoširdumas. Daug eilių apie meilę, jaunystės svajones, prisiminimai apie motiną, šeimos narius ir gimtinės takelį, vedantį į namus.

Redagavo Juozapas Mickevičius
Iliustracijos Vandos Dūdienės
Maketavo, išleido ir spausdino UAB „Printėja“

Eugenija Rudžionienė

Sovietiniais metais buvo sulyginti su žeme keturi Raseinių rajono kaimai: Pigainiai, Daujotai, Daujotėliai, Paliepiukai. Jų vietoje išdygo kariniai objektai. Autorė su graudžiu liūdesiu išgyvena gimtinės netektį, jos poetiška siela išsilieja vaikystės ir jaunystės prisiminimais.

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Joana Klimašauskienė

„Pažvelk į debesų paveikslą“ – penktoji jurbarkietės Joanos Klimašauskienės knyga. Pajutusi žodžio galią, poetė ieško naujesnės formos, metaforiškesnio žodžių žaismo, gilesnės minties, netikėto palyginimo. 

Redagavo Vilija Dobrovolskienė
Viršelis Laimutės Juzikėnaitės-Ašmonaitienės
Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Žiežmarių kultūros centras

 

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Printėja“

Pievų Smilga

Knygelėje sudėti eiliuoti posmai, skirti Kauno sūduviečių literatų sambūriui „Avilys“, mininčiam 5 metus.

Redaktorė Aldona Jankauskienė
Maketavo Kristina Ferensaitė
Leido ir spausdino UAB „Printėja“

Stanislovas Mačius

Knygoje „Gimtinėj praminti takai...“ autorius su humoro gaidele eiliuota forma įamžino įsimintinas gyvenimo akimirkas, įvairius prisiminimus. Taip į knygą sugulė nutikimai iš senų laikų, posmai gimtinei ir artimiems žmonėms.

Sudarymas, redagavimas, nuotraukos Janinos Butnorienės 
Išleido ir spausdino UAB „Printėja“